Groen licht voor Amsterdamse warmtetransportleiding Noorderwarmte

Er wordt 35 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van een leiding om warmte van vuilverbrander AEB Amsterdam naar woningen in Amsterdam Noord te transporteren.

Trefwoorden: #AEB Amsterdam, #Amsterdam, #Noorderwarmte, #Nuon, #vuilverbrander, #warmtetransportleiding

Lees verder

nieuws

( Foto: Nuon/Jorrit Lousberg )

ENGINEERINGNET.NL - De leiding is nodig om de bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van restwarmte vanuit AEB Amsterdam.

De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens aangesloten zijn op het stadswarmte netwerk. Er zijn op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten.

Energiebedrijf Nuon werkt hiervoor samen met AEB Amsterdam, in een verband dat Westpoort Warmte heet. De lengte van de leiding komt op 16 kilometer te liggen. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2015.

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van de “Agenda Duurzaamheid”, die recent door de gemeenteraad is aangenomen. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij de AEB Amsterdam. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Daarnaast zijn er nog kleinere bronnen op het systeem aangesloten en komen er in de toekomst nieuwe, duurzame bronnen bij.

Nuon start dit voorjaar met de aanleg van de warmtetransportleiding voor WPW. De verwachting is dat de leiding in het najaar van 2016 gereed is. Momenteel worden de huizen verwarmd via 6 tijdelijke warmte centrales die in diverse wijken in Amsterdam Noord staan.

Op het moment dat de leiding verbonden is met AEB Amsterdam zullen deze warmtecentrales worden weggehaald. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van twee ondergrondse warmteleidingen (aanvoer en retour) door de stadsdelen.

De aanleg van de warmtetransportleiding kenmerkt zich door het grote aantal betrokken partijen en inpassingen in de omgeving. Enkele waterwegen zullen met boringen worden gekruist.

Zoals bijvoorbeeld een boring onder het Noordzeekanaal.