Samenwerking voor betaalbare medicijnen in ontwikkelingslanden

De Universiteit Utrecht en de Wereld Gezondheids­organisatie (WHO) gaan samenwerken om betaalbare patentvrije medicijnen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken.

Trefwoorden: #biosimilars, #luchtwegen infectie, #medicijnen, #ontwikkelingslanden, #patenten, #RS virus, #Universiteit Utrecht, #verlopen patent, #Wereld Gezondgheidsorganisatie, #WHO

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia - rs virus )

ENGINEERINGNET.NL - Beide organisaties hebben een overeenkomst ondertekend waarin de universiteit onder strikte voorwaarden kennis ter beschikking stelt voor de productie van dergelijke medicijnen.

De WHO benaderde de Universiteit Utrecht mede gezien de vooraanstaande kennispositie van de universiteit op dit terrein.

De Universiteit Utrecht heeft de Stichting Utrecht Centre of Excellence for Affordable Biotherapeutics (UCAB) in het leven geroepen die de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige en betaalbare medicijnen in ontwikkelingslanden faciliteert.

Een van de taken is het overdragen van technologie naar private partijen die de medicijnen produceren onder auspiciën van de WHO.

Het eerste medicijn waar UCAB zich op richt is palivizumab, een geneesmiddel voor een ernstige luchtweginfectie (RS virus) die vooral voorkomt bij vroeggeboren kinderen. UCAB zal worden gehuisvest op het Utrecht Science Park.

Begin jaren negentig is een nieuw type medicijnen ontwikkeld (biologicals) om diverse ziekten aan te pakken, waaronder kanker en auto-immuunziekten. Op een aantal medicijnen verloopt inmiddels het patent, wat kansen biedt om goedkopere versies (biosimilars) ervan te ontwikkelen.

UCAB wil de ontwikkeling van biosimilars volgens de hoogst mogelijke kwaliteitstandaard coördineren. Doordat lokale producenten de ontwikkelkosten delen, kunnen de prijzen laag worden gehouden.

Ook zal UCAB via trainingen technische kennis overdragen aan de lokale regulatoire autoriteiten en producenten.


(bron: Universiteit Utrecht)