Grontmij ontwerpt drie nieuwe stelplaatsen voor De Lijn

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft via een DBFM-procedure het ontwerp, de realisatie, de financiering en het onderhoud van drie busstelplaatsen uitbesteed.

Trefwoorden: #DBFM-project, #De Lijn, #Design Build Finance Maintain, #Grontmij, #PPS-project, #stelplaats, #THV Linea Recta, #Vlaamse Vervoersmaatschappij

Lees verder

Nieuws

( Foto: Grontmij -THV Linea Recta )

ENGINEERINGNET.BE - Grontmij zorgt, in opdracht van THV Linea Recta II (Democo en Denys), voor het ontwerp en de opvolging der werken van de stelplaatsen in Hasselt, Leuven en Sint-Niklaas.

In Hasselt biedt de 5 ha grote stelplaats ruimte aan zo’n 170 bussen. Op de sites in Leuven en Sint-Niklaas betreft het een stelplaats voor respectievelijk 140 en 100 bussen.

De opdracht omvat naast het ontwerp van nieuwe wegenis en bijhorende regenwaterbuffering en -afvoer, ook telkens het volledige ontwerp van een onderhoudscentrum, dienstgebouw, werkplaats, tank- en wasstraat en gasolieopslag.

De aannemer realiseert, volgens de Building Information Modelling (BIM)-methodologie, het gehele ontwerp in 3D: van infrastructuur en architectuur, over stabiliteit tot (speciale) technieken.

Ook het as-builtdossier zal volledig in 3D aan De Lijn overhandigd worden. In het BIM-model (databank) worden deze 3D-tekeningen bovendien gekoppeld aan bijkomende gegevens, zoals het programma van eisen en de technische fiches.

Dit zorgt voor een aanzienlijke efficiëntiewinst en foutenreductie en maakt dat het latere onderhoud beter beheersbaar wordt. Dit zorgt voor een aanzienlijke efficiëntiewinst en foutenreductie.

De afstemming van de ontwerpplanning op de timing van de aannemers is van cruciaal belang bij dit DBFM-project (Design Build Finance Maintain). Het werken in bouwteam komt hieraan tegemoet doordat alle betrokken partijen van bij de start geïntegreerd samenwerken.

Ook de coördinatie van diverse technische installaties, van gebouwtechnieken zoals klimaatregeling tot garagetechnieken zoals pistonhefbruggen, vereist de inzet van hightech oplossingen.

25% van het totale elektriciteits- en verwarmingsverbruik van iedere site dient op een hernieuwbare manier geproduceerd te worden.

Grontmij voorziet meerdere warmtepompen die in verbinding staan met een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag): een gesloten systeem van verticale warmtewisselaars die de aanwezige bodemwarmte en -koude optimaal benutten voor een duurzame verwarming en koeling van de gebouwen.

Voor de dienstgebouwen gebruiken we de ‘Waardering van Kantoorgebouwen’-methodiek, een instrument van de Vlaamse overheid om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen.