Samenwerking Philips en AMC voor betere behandeling diabetische voeten

Een nieuwe diagnostische techniek moet het mogelijk maken, om bij bepaalde behandelingen, direct de resultaten van een minimaal invasieve ingreep te kunnen beoordelen.

Trefwoorden: #AMC, #angioplastiek, #behandeling, #diabetische voeten, #kritieke ischemie, #Philips

Lees verder

research

( Foto: Philips )

ENGINEERINGNET.NL - Philips en het Academisch Medisch Centrum (AMC) hebben bekendgemaakt te gaan samenwerken in een Europees multicentrisch klinisch onderzoek.

Zij gaan een nieuwe veelbelovende diagnostische techniek onderzoeken om bij de behandeling van diabetische voet en kritieke ischemie van het been direct de resultaten van een minimaal invasieve ingreep te kunnen beoordelen.

Diabetische voet is een ernstige complicatie als gevolg van verminderde doorbloeding in het been, waarmee wereldwijd miljoenen diabetespatiënten te kampen hebben.

Amputatie is een van de ingrijpendste consequenties voor patiënten met diabetische voet. Op dit moment bestaat er geen diagnostische methode om direct het effect van angioplastiek te kunnen beoordelen. Angioplastiek is de behandeling van eerste keus om de bloedcirculatie in de voet te herstellen.

Het effect kan pas maanden na de behandeling worden vastgesteld wanneer genezing is opgetreden of juist is uitgebleven. Daarom bestaat er een grote behoefte aan een nieuw diagnostisch hulpmiddel om het behandelresultaat te kunnen beoordelen en zo optimale nazorg te kunnen bieden.

Het onderzoek gaat in de zomer van 2015 van start en de einduitkomsten ervan worden in 2017 verwacht.

Prof.dr. Jim Reekers, interventieradioloog verbonden aan het AMC en fellow van CIRSE, de Europese vereniging van cardiovasculaire en interventioneel radiologen, heeft de afgelopen maanden de nieuwe technologie getest en observationele gegevens van meer dan 100 eerste behandelingen verzameld waarbij deze techniek werd gebruikt.

De huidige behandeling van eerste keus is een beeldgestuurde minimaal invasieve interventie als angioplastiek om de grote bloedvaten in de voet weer doorgankelijk te maken. Hiermee wordt getracht de bloedtoevoer naar de cruciale microcirculatie te herstellen.

Onder röntgengeleide wordt een katheter in een bloedvat in het been ingebracht en opgevoerd naar de voet om de grote vaten met behulp van een ballon en/of stent weer doorgankelijk te maken. Met perfusieangiografie wordt het functioneren van het vaatnetwerk in de voet in kaart gebracht.

Tot nu toe is het echter niet mogelijk geweest om een beeld te krijgen van het functioneren van de microcirculatie. Hierdoor was het moeilijk om het effect van de ingreep op de microvascularisatie te bepalen.

In samenwerking met het AMC ontwikkelt Philips nu een nieuwe technologie om de beelden verkregen bij perfusieangiografie te analyseren en daarmee kwantitatieve informatie te verkrijgen over de capillaire doorbloeding (perfusie) van de voet.

Perfusieangiografie is een nieuwe beeldvormende techniek op basis van röntgen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de hoge temporele en spatiële resolutie van röntgenbeelden van de bloedvaten. De nieuwe software registreert minieme fysiologische veranderingen in het perfusieniveau.

Het perfusiebeeld kan worden opgebouwd uit een standaardprotocol voor digitale subtractieangiografie (DSA) verricht met een Philips Allura Xper FD20-systeem, zodat de patiënt niet hoeft te worden blootgesteld aan extra straling of contrastmiddel.

Het gegenereerde perfusiebeeld toont de fysiologische perfusietoestand in een kleurgecodeerde weergave. Uit deze informatie kan een grafiek worden verkregen, die in één oogopslag belangrijke informatie verschaft over het functioneren van de micro-circulatie.