Arbeidsmarkt voor technische beroepen komt meer in balans

Dat blijkt uit een net gepubliceerde voortgangsrapportage over het Nationaal Techniekpact 2020, hoewel er nog steeds 28.000 niet ingevulde technische vacatures zijn.

Trefwoorden: #Arbeidsmarkt, #Nationaal Techniekpact 2020, #Techniekpact, #technische beroepen, #technische studie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Endress+Hauser )

ENGINEERINGNET.NL - Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid technisch personeel, werkt de Nederlandse overheid samen met het onderwijs en bedrijven.

Het doel is dat meer studenten voor een technische studie kiezen, een betere aansluiting van studie naar werk en aan het stimuleren van vakmanschap.

Mede door deze samenwerking is het aandeel instromende bètastudenten aan de universiteit in de afgelopen tien jaar gestegen van 26% naar 35%. Het afgelopen studiejaar stroomde zo 19.123 studenten het universitaire technische onderwijs in. In het hoger beroepsonderwijs is het aandeel technische studenten gegroeid van 18% naar 22%, ofwel 21.507 studenten per jaar.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het Techniekpact die het kabinet vandaag naar de Kamer stuurt. Daarin wordt geconcludeerd dat de arbeidsmarkt voor technische beroepen meer in balans komt, al zijn er nog steeds 28.000 openstaande vacatures voor bijvoorbeeld elektromonteurs en cybercrime specialisten.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Voor bedrijven zijn vakbekwame technici onmisbaar. Zeker nu de economie aantrekt, blijft het van belang dat mensen vaker kiezen voor techniek. Nog steeds zijn er openstaande vacatures voor technisch geschoold personeel. Voor de meer dan 600.000 werkzoekenden bieden die potentiële werkplekken concrete kansen."

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs: “Goed om te zien dat ook het aantal meisjes en vrouwen dat voor techniek kiest toeneemt. We moeten er voor zorgen dat de studenten die kiezen voor een technische studie daarna ook een baan in de techniek vinden anders laten we teveel bèta-/technisch en ICT-talent onbenut.”

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs: “Het is belangrijk om kinderen vroeg uit te dagen om techniek leuk te vinden. Dat kan als je al op de basisschool spelenderwijs begint en er voor zorgt dat je op de middelbare school de interesse voor techniek vasthoudt. Je ziet ook al resultaten: leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen steeds vaker voor een bèta profiel. In het VWO zit dit percentage op 62%.”

Vanuit het Techniekpact starten bedrijven, scholen en universiteiten landelijke en regionale initiatieven om meer studenten te interesseren voor techniek en om de arbeidsmarktpositie van technici te versterken.

Het bedrijfsleven investeerde afgelopen twee jaar al meer dan 100 miljoen euro in de samenwerking met het onderwijs en de overheid, bijvoorbeeld in centra voor innovatief vakmanschap.

Ook vanuit de negen topsectoren zijn er in het afgelopen studiejaar bijna 500 beurzen beschikbaar gesteld om studenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met bedrijven. De topsectoren willen dit aantal beurzen komende jaren verdubbelen.

Om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen, heeft het kabinet ten slotte 600 miljoen euro uitgetrokken voor specifieke sectorplannen. Ook in deze sectorplannen is ruimschoots aandacht voor techniekopleidingen.

Ruim 80.000 technici kregen al de kans om zich om- of bij te laten scholen. In totaal zullen komende jaren 200.000 technisch geschoolde mensen ondersteuning krijgen vanuit de sectorplannen.