Eerste verwarmde fietspad van Nederland

Easypath, producent van innovatieve fietspaden, presenteerde onlangs hun nieuwe concept van een fietspad met een verwarmingsconcept.

Trefwoorden: #beton, #Easypath, #fietspaden, #restwarmte, #rioolwarmte, #Thermopath, #verwarmd fietspad, #verwarmingsleidingen

Lees verder

nieuws

( Foto: Easypath )

ENGINEERINGNET.NL - Bij sneeuwval en ijzel heeft het strooien van hoofdwegen vaak prioriteit. Bovendien zijn fietspaden niet altijd even goed bereikbaar met groot materieel.

Fietspaden zijn daardoor vaak later aan de beurt. Het strooien van fietspaden is voor de wegbeheerder bovendien relatief duur.

Zout is overigens milieubelastend voor de omgeving en vanwege het agressieve karakter ook schadelijk voor wegmeubilair en kunstwerken. Door niet meer gebruik te maken betekent dit dan ook minder uitstoot van gevaarlijk fijnstof als ook van CO2 als gevolg van strooien met wagens.

Het nieuw ontwikkelde fietspad, Thermopath geheten, heeft een innovatief verwarmingsconcept. Hiertoe worden tijdens het fabricageproces van de betonnen fietspadelementen speciale verwarmingsleidingen ingebracht.

Het systeem is modulair, zodat de verwarmingsleidingen van twee aanliggende betonelementen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Door de leidingen vervolgens aan te sluiten op een warmtebron, zoals bijvoorbeeld aardwarmte, rioolwarmte of restwarmte, wordt het fietspad verwarmd.

De aansturing van de verwarming geschiedt automatisch op basis van in het fietspad aangebrachte sensoren, waardoor het fietspad tijdig ijs- en sneeuwvrij is. Via een web-based omgeving kan het temperatuurverloop in het fietspad desgewenst worden gemonitord en bij een eventuele storing tijdig worden ingegrepen.

In de afgelopen winter zijn er testen gedaan met het nieuw aangelegde verwarmde fietspad Onderlangs in Wageningen. Dit pad heeft de eerste sneeuwtest goed doorstaan. Er moesten slechts enkele kleine technische aanpassingen worden gedaan. Zo gaven de platen nog niet allemaal gelijke warmte af.

De proef met het verwarmde fietspad loopt nog twee jaar. Dit om het fietspad nog energiezuiniger te krijgen. Dat is te bereiken door de temperaturen nog beter af te stellen op de weersomstandigheden.

Wageningen experimenteert als een van de eerste gemeenten in Nederland met een verwarmd fietspad. Vijftig meter van het fietspad is vervangen door betonnen platen die verwarmd kunnen worden.

Het gaat om een warmte/koudeopslag-systeem dat onder het fietspad komt te liggen.