Wat met de verzekering van zelfrijdende auto’s?

Aon Nederland onderzocht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Rijksdienst voor wegverkeer en verzekeraars de verzekerbaarheid van zelfrijdende auto’s.

Trefwoorden: #AON Nederland, #autoverzekering, #rijassistentie, #technologie, #verzekering, #verzekeringssector, #zelfrijdende auto

Lees verder

Nieuws

( Foto: Flickr, Steve Jurvetson )

ENGINEERINGNET.NL - Aon Nederland heeft in kaart gebracht welke de nieuwe risico’s zijn als gevolg van de technologische innovatie in voertuigen en wat de gevolgen zijn voor de verzekeringsindustrie.

Als voornaamste conclusies worden gesteld dat, zolang de volledig zelfrijdende auto het straatbeeld niet bepaalt, de verzekeringssector in een transitieperiode zit waarin de wetgeving telkens op de proef wordt gesteld als gevolg van de verschuivende aansprakelijkheden.

Doordat het aantal verkeersongevallen op termijn drastisch zal dalen, dankzij voertuigsoftware die steeds meer rijfuncties van bestuurders overneemt, zal ook het aantal schades afnemen en daarmee ook de premie-inkomsten voor verzekeraars.

De nieuwe risico’s die ontstaan zullen dan weer nieuwe marktkansen voor de verzekeringssector met zich meebrengen.

Momenteel volstaat de huidige wetgeving omdat de bestuurder alle beslissingen neemt. Maar met de introductie naar een volledig zelfrijdende auto wordt de bestuurder meer passagier.

Al Pijnacker, Director Automotive & Affinity, Aon Risk Solutions: "Het aansprakelijkheidsvraagstuk zal een cruciale schakel worden bij de brede introductie van volledig autonome voertuigen. De bewijslast om een producent aansprakelijk te stellen wegens falen van de techniek ligt bij de bestuurder. Een EDR (een Event Data Recorder, vergelijkbaar met de zwarte doos in een vliegtuig) kan in dit geval uitkomst bieden.”

Naast mogelijke aansprakelijkheidsverschuivingen zullen ook nieuwe risico’s opduiken. Zo brengen de verbindingen tussen digitale systemen cyberrisico’s met zich mee.

Lokale overheden, provincies en semi-overheidsinstanties die data uitwisselen stellen zich bloot aan nieuwe risico’s ingeval bij softwarefalen of hacking verkeerde informatie wordt doorgegeven.

Doordat er meer veiligheidspakketten worden geïntroduceerd in de zelfrijdende auto ontstaat er een verhoogde zorgplicht. Niet alleen voor de autofabrikant maar ook voor de autodealers en andere partijen in de distributie zoals autodelers.

Bestuurders moeten immers voldoende gevormd worden over de werking van deze veiligheidspakketten die de rijfuncties overnemen.

Aon vestigt er de aandacht op dat het risicoprofiel van een auto totaal ongemerkt, maar wel ingrijpend kan veranderen voor de verzekeraar. Bijvoorbeeld door een software-update op afstand waardoor een auto ineens nieuwe rijassistentie functies krijgt.

Door de introductie van de veiligheidspakketten en allerlei technische snufjes neemt het risico voor een mogelijke recall voor autoproducenten en toeleveranciers toe.

Een kleine productiefout in de toegepaste software van radars, sensors en camera’s kan immers een wereldwijde recall veroorzaken.

Al Pijnacker: “Bestuurders worden passagiers en moeten dus ook een passagiersverzekering hebben om schadeloos gesteld te worden bij een ongeval dat veroorzaakt wordt door falende hard- en/of software."

"Door het opschuiven van aansprakelijkheid in de mobiliteitsketen verandert het risicoprofiel van diverse bedrijven.In deze gevallen moet een passende polis worden opgesteld en zijn tailormade oplossingen gewenst.”