Aantal ’dwingende’ normen moet dringend omlaag

Vanaf 1 januari 2016 zijn 141 belangrijke normen, die volgens de wetgever ‘dwingend’ zijn, gratis online in te zien bij NEN. De volgende stap moet een verlaging van het aantal normen zijn.

Trefwoorden: #dwingende normen, #Koninklijke Metaalunie, #NEN, #normen, #normering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Gasunie )

ENGINEERINGNET.NL - De Koninklijke Metaalunie ziet dit als een groot succes, maar waarschuwt wel dat er voor een goede regeldrukaanpak meer moet gebeuren.

Derk Jan Meijer, beleidssecretaris deregulering Koninklijke Metaalunie: “Gratis kunnen kennisnemen van al die normen is aan één kant goed nieuws voor ondernemers. Aan de andere kant wordt ook pijnlijk duidelijk dat er nog veel teveel onnodige dwingende normen zijn. Dit moet dringend aangepakt worden.”

Veel wetgeving verwijst naar NEN-normen. Soms zeer dwingend, soms minder dwingend. Dit is prima, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Metaalunie pleit, naast het gratis raadplegen, voor meer verbeteringen in het geval dat wetgeving naar normen verwijst. De eerste is dat er geen onnodige verwijzingen zijn.

Daarna moeten er zo min mogelijk verwijzingen zijn naar normen die weer naar volgende norm(en) verwijzen. Vervolgens moeten de normen ‘all parties concerned’ tot stand gekomen zijn.

Metaalunie is blij met het onderzoek en advies van Actal van oktober jl. naar ‘regeldruk door wettelijke normen’. Dit rapport legt de vinger op de zere plek.

Het geeft ook aan normering en de wettelijke verwijzing naar normen fors voor verbetering vatbaar zijn. Een uitdaging die kabinet en NEN hopelijk niet uit de weg gaan.

Koninklijke Metaalunie participeert in het platform Open Normalisatie om de goede voornemens van overheid en NEN samen met de andere belanghebbenden om te laten zetten in daden en meer nieuwe en goede voornemens te ontwikkelen.