Unilever helpt LNG doorbreken als schone brandstof

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency ondertekenden een driejarig contract voor het verder ontwikkelen van een Europese LNG-infrastructuur.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #Europese LNG-infrastructuur, #Innovation & Network Executive Agency, #Liquefied Natural Gas, #LNG, #stikstof, #Unilever

Lees verder

Techniek

( Foto: Jukka Isokoski (Gasum Oy )

ENGINEERINGNET - Liquefied Natural Gas (LNG) wordt op dit moment als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel beschouwd.

De voordelen ten opzichte van deze brandstof zijn 11,5% minder CO2-uitstoot, 35% minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx), 95% minder uitstoot van fijn stof en 25-50% minder geluid. Toch wordt nog altijd niet op grote schaal in LNG-vrachtwagens geïnvesteerd, dit voornamlijk wegens een gebrek aan tankstations.

Het Connect2LNG-consortium wil nu onder leiding van Unilever vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland oprichten. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van 4,5 miljoen euro vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Unilever wil door haar participatie een positief signaal geven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Door haar schaalgrootte verwacht ze dat anderen zullen volgen, met als resultaat dat transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven om LNG te laten doorbreken.

Gedurende een periode van drie jaar zal het consortium verschillende bedrijfsmodellen onderzoeken, de mogelijkheden bekijken om het gebruik van LNG op te schalen en de conclusies, modellen en technologie met de transportsector delen.


- Wikimedia)

Over Connect2LNG
Het Connect2LNG-consortium vertegenwoordigt de logistieke keten en bestaat uit de bedrijven CHEP, Iveco, ENGIE en vier logistiek dienstverleners (DHL, Gilbert de Clercq, Perrenot en Vos Logistics).


Over Unilever
In totaal heeft Unilever in België en Nederland circa 3.700 medewerkers, waarvan 900 in Unilever Benelux. De rest werkt in de vier fabrieken, het Corporate Centre in Rotterdam en Unilever Research & Development Vlaardingen (URDV). Het bedrijf heeft een gezamenlijke jaaromzet van ruim 1,5 miljard euro.