DEME-consortium aangeduid voor sanering Petroleum Zuid

Het stadsbestuur van Antwerpen, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) hebben het consortium Blue O’pen aangeduid voor de sanering van Petroleum Zuid.

Trefwoorden: #Blue O’pen, #brownfield, #consortium, #DEME, #ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, #Waterwegen en Zeekanaal

Lees verder

Techniek

( Foto: DEME )

ENGINEERINGNET.BE- Het consortium DEME en Bopro treedt toe tot een publiek-private samenwerking (PPS) die de laatste stadskanker aan de Antwerpse zuidrand omvormt tot een toplocatie voor innovatieve bedrijven.

Blue Gate Antwerp is een brownfield langs de Schelde die herontwikkeld wordt tot een hoogwaardige en watergebonden bedrijvenzone. Het braakliggende terrein van 63 ha situeert zich tussen het nieuwe Antwerpse gerechthof en de Hobokense Polder, vlakbij Antwerpen Zuid.

Na de oprichting van de PPS zal het consortium Blue O’pen starten met de sanering en ontwikkeling van Blue Gate Antwerp. Bedoeling is om in 2016 het bodemonderzoek af te ronden en de nodige vergunningen aan te vragen om vanaf 2017 te beginnen met de sanering.

Op de historisch zwaar vervuilde site zullen diverse types van verontreiniging worden aangepakt zoals minerale oliën, PAK’s en zware metalen. Tegelijk zal Dredging International (DI) starten met de infrastructuurwerken voor de nieuwe bedrijvenzone waarbij het terrein wordt opgehoogd.

Parallel met de sanerings- en infrastructuurwerken start consortiumpartner Bopro met de duurzaamheidsregie en de vermarkting van Blue Gate Antwerp.

De logistieke zone is intussen volledig ingevuld door drie ondernemingen: Van Moer Stevedoring, Montea en CityDepot.

Het consortium Blue O’pen gelooft dat door de ligging en de duurzame en innovatieve ambities Blue Gate Antwerp zal uitgroeien tot een voorbeeld van het bedrijventerrein van de toekomst.