• 07/04/2016

VEGAPULS 64: hoge frequentie voor kleine tanks

De nieuwe radar niveau sensor VEGAPULS 64 voor vloeistoffen is ideaal voor montage in kleine containers. De kleinste antenne is niet groter dan een 1 euromunt.

Trefwoorden: #radarmeting, #VEGA, #VEGAPULS 64

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Met een unieke focussering die leidt tot meer flexibiliteit in de chemische industrie.

De trend in de chemische industrie is dat de batches steeds kleiner worden. Dat brengt ook kleinere volumes bij toestellen en tanks met zich mee. Maar gebruikers liepen - niet alleen in proef- en laboratoriuminstallaties - steeds weer tegen beperkingen aan wanneer zij niveaumeettechniek met radar in zeer kleine installaties wilden inzetten.

Vooral de niet-meetbare afstand van de sensor, het formaat en de vormgeving van de antennes, maar ook de meetonzekerheid bij de tankbodem leidden ertoe dat er toch vaak gebruik werd gemaakt van weegtechniek of van druksensoren.

Bij de nieuwe VEGAPULS 64, de eerste radarniveausensor voor vloeistoffen ter wereld met een frequentie van 80 GHz, kan nu het antennesysteem in de procesaansluiting worden geïntegreerd.

Omdat er geen antenne in de tank naar binnen steekt, kan er tot dicht bij de procesaansluiting worden gemeten. Dat resulteert in meer flexibiliteit, omdat het hele tankvolume kan worden benut.

Dankzij de sterk gefocusseerde meetstraal - bij een antenne van 80mm heeft het zendsignaal nog maar een openingshoek van 3° is ook het gebruik in tanks met verwarmingsspiralen en roerwerken veel eenvoudiger geworden.

Nog een voordeel van de VEGAPULS 64 is het grotere dynamische bereik, dat vooral bij aangroei, condensaat en schuim of turbulente oppervlakken tot een hogere meetbetrouwbaarheid leidt.

De contactloos metende niveaumeettechniek op basis van radar heeft in de afgelopen jaren terrein gewonnen in veel toepassingen in de chemische industrie. Het grote voordeel van de radartechniek is het feit dat de techniek onafhankelijk is van procesinvloeden zoals de temperatuur, de druk of de soortelijke massa.

Met de nieuwe VEGAPULS 64 kunnen nu ook niveaus worden gemeten in toepassingen waarin de bouwtechnische voorwaarden tot nu toe niet konden worden gerealiseerd.


Voor meer informatie:
Vega N.V.
J.Tieboutstraat 67 - B-1731 Zellik
T: +32 (0)2-466.05.05
c.vangeetsom@vega.com - www.vega.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.