Miljoenensubsidie EFRO voor ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’

Twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen hebben onlangs voor dit project een bijdrage van 2,25 miljoen euro ontvangen uit het EFRO.

Trefwoorden: #composiet, #composietsector, #EFRO, #Valorisatie Hightech Sector Composieten NH

Lees verder

Nieuws

( Foto: NHN )

ENGINEERINGNET.NL - Het cluster werkt samen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. De provincie Noord-Holland co-financiert het project met een bijdrage van 750.000 euro.

Composiet is een materiaal dat bestaat uit door hightech vezel versterkte kunststoffen. Het materiaal wordt bijna overal voor gebruikt, van bruggen tot gevels en van buizen tot onderdelen van satellieten. De composietenmarkt is nog relatief jong, maar groeit sterk en speelt een belangrijke rol in de transitie naar duurzaamheid.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is penvoerder van dit project. Thijs Pennink, directeur van NHN: “De composietbedrijven in Noord-Holland hebben veel potentie. Alleen wordt dit nog onvoldoende benut, omdat kennis over materialen en technieken nog te weinig wordt gedeeld. De subsidie wordt ingezet voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen MKB en onderwijs- en kennisinstellingen en het versnellen van innovaties en marktintroducties.”

Volgens Pennink zitten in Noord-Holland Noord veel verborgen parels met enorme groeipotentie. Dit biedt belangrijke kansen voor werkgelegenheid in investeringen in de regio. Er wordt gerekend op een groei van minimaal 140 fte in werkgelegenheid en meer dan 10 miljoen aan vervolginvesteringen.

De afgelopen paar jaar zijn al veel resultaten bereikt met de voorloper van dit project: “Open Innovatie Alliantie Groot Composiet”. Met ruim 3,5 miljoen euro subsidie zijn onder meer elf innovatieprojecten uitgevoerd en is er een Lectoraat Composieten geïnstalleerd bij Hogeschool Inholland in Alkmaar.

Ook zijn er meer dan 100 banen gecreëerd en zijn er meer dan 4 miljoen euro aan vervolginvesteringen gerealiseerd.


Bedrijven die binnen dit project samenwerken zijn:
Ontwikkelingsbedrijf NH (penvoerder), 2MV Composites BV, CPT Composite Production Technology BV, Theuws Polyester BV, FishFlow Innovations BV, Futura Composites BV, Smit Composites BV, Rolan Robotics BV, Free-D Geometries, GJJ Scholte BV, Schaap Composieten BV, MOCS BV, Green Composites BV.

Kennisinstellingen:
Lectoraat Groot Composiet Inholland, Kenniscentrum WMC, TU Delft, Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium.