Meeste Brusselse technologiejobs in buitenlandse bedrijven

Uit een analyse van technologiefederatie Agoria blijkt dat buitenlandse bedrijven goed zijn voor 90% van het aantal jobs in de Brusselse technologiebedrijven.

Trefwoorden: #Agoria, #Brussel, #Brussels Gewest, #buitenlandse bedrijven, #jobs, #technologie, #technologiejob

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Daarmee is het internationale karakter van Brusselse technologiebedrijven een stuk sterker dan in de rest van het land, waar 60% jobs in internationale bedrijven wordt gecreëerd.

Floriane de Kerchove van Agoria Brussel: “Brussel heeft deze internationale investeerders hard nodig als trekker van zijn economie. De overheden hebben na de aanslagen aangekondigd het toeristische imago van onze stad te verbeteren. Dat is zeker nodig, maar evengoed moet Brussel werken aan een sterk internationaal technologisch imago.”

Daarom moet onder meer gezorgd worden voor een betere mobiliteit, voor voldoende geschoold personeel en voor minder lokale gemeentelijke taksen. In Brussel verdienen meer dan 30.000 mensen hun brood in een technologiebedrijf. De Brusselse technologiebedrijven dragen jaarlijks 1,4 miljard euro bij aan de schatkist.

In het Brussels gewest hebben zes op de tien technologiebedrijven buitenlandse aandeelhouders. Vaak gaat het om grote internationale groepen die veel werkgelegenheid creëren. In Brussel worden zo zelfs negen op de tien technologiejobs gecreëerd in deze internationale bedrijven.

Frankrijk blijft de grootste investeerder in Brussel: één op de vier technologiebedrijven in het gewest heeft een Franse aandeelhouder en deze bedrijven zijn goed voor bijna 40% van de totale werkgelegenheid in de Brusselse technologiesector.

Naast Frankrijk zorgen ook Duitse en Zwitserse bedrijven voor heel wat investeringen en werkgelegenheid. Japan en de Verenigde Staten zijn ook belangrijk met respectief 12 en 10% van de totale tewerkstelling, maar ook Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn belangrijke investeerders.

Kerchove: "Brussel heeft een paar belangrijke troeven om internationale bedrijven te kunnen aantrekken. Maar steden en regio’s liggen in concurrentie met elkaar om internationale investeerders aan te trekken.”

“Brussel scoort momenteel niet te best op het vlak van mobiliteit, imago, beschikbaar personeel en lokale fiscaliteit. Dat zijn vier belangrijke elementen die potentiële investeerders kritisch bekijken.”


(bron en infographic: Agoria)

Om internationale investeerders te overtuigen om in Brussel te investeren, stelt Agoria vier werkpunten voor:

  1. Zorg voor een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Schaf de gemeentelijke bureautaksen af en versterk het technologisch imago van Brussel met een internationale campagne.
  2. De bereikbaarheid van de bedrijfszones moet gegarandeerd worden. Een snelle uitvoering van de nieuwe metrolijn en de lang beloofde indienststelling van het GEN-netwerk zijn daarbij cruciaal. Zorg ook voor investeringen in smart mobility solutions en zorg voor haalbare parkeerregels van kantoorgebouwen.
  3. Meer gekwalificeerd personeel: het opleidingsaanbod via sectoriële opleidingspolen voor informatici en technici moet verdubbeld worden.
  4. Zorgen voor een ambitieuze innovatiestrategie met katalysatorprogramma’s voor startende én groeiende ondernemingen.