EU en NAVO kiezen GE voor aansluiting op elektriciteitsnet

De energieaansluitingen van de hoofdkwartieren van de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) krijgen binnenkort een extra boost.

Trefwoorden: #elektriciteit, #elektriciteitsnet, #EU, #GE, #hernieuwbare energie, #NAVO, #Sibelga

Lees verder

Techniek

( Foto: GE )

ENGINEERINGNET.BE - Sibelga, de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in Brussel, heeft GE ingeschakeld om een geavanceerd systeem voor het beheer van het distributienet (ADMS) te leveren.

Dat systeem moet de integratie van gedecentraliseerde opwekking van hernieuwbare energie ondersteunen en België helpen om zijn doel te bereiken om tegen 2050 volledig over te schakelen op hernieuwbare energie, met een streefdoel op de kortere termijn van 13% hernieuwbare energie tegen 2020.

Het contract zal in de loop van de komende zes jaar in fases worden opgeleverd, waarna een onderhoudscontract voor 12 jaar wordt afgesloten.

De EU heeft een bindend streefdoel vastgesteld om 20% van het eindverbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Daarom hebben de lidstaten van de EU, waaronder België, nationale actieplannen voor hernieuwbare energie aangenomen om hun streefdoelen op het gebied van hernieuwbare energie te bereiken.

In 2014 haalde België al bijna 7,5 MW van zijn energie uit hernieuwbare bronnen, maar om zijn ambities waar te maken, moeten er nog meer hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, worden aangesloten op het net.

Brussel is een sterk ontwikkeld stedelijk gebied, waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd om zonne-energie te integreren in het net en om de belasting van het steeds grotere aantal elektrische voertuigen effectief te kunnen opvangen.

Jean Perbal, directeur netbeheer Sibelga: “Het elektriciteitsnet moet tegenwoordig beter kunnen inspelen en anticiperen op veranderingen, maar het moet tegelijkertijd ook steeds betrouwbaarder zijn. De oplossing van GE helpt ons om ons net efficiënt te beheren.”

Na aansluiting zal Sibelga de belasting van het net en de impact van de vraag naar energie op dat net kunnen beheren en beter kunnen werken, doordat de teams op het terrein zullen kunnen rekenen op mobiele technologie van de laatste generatie.

Het platform zal het bedrijf ook helpen om de invoering van de Europese netcodes voor te bereiden. Met deze oplossingen zal Sibelga ook de gedecentraliseerde opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, kunnen voorspellen op basis van gearchiveerde gegevens en weersvoorspellingen.