Recordaantal goedgekeurde warmteprojecten in Vlaanderen

De vierde oproep voor projecten rond groene en restwarmte levert 15 goedgekeurde projecten op bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #biomassa, #biomethaan, #diepe geothermie, #duurzame warmte, #restwarmteprojecten, #Vlaams Energieagentschap, #Vlaams minister van Energie, #warmteprojecten

Lees verder

nieuws

( Foto: VITO - geothermiecentrale )

ENGINEERINGNET.BE - In totaal krijgen 11 restwarmteprojecten, 1 project voor de productie van biomethaan, 2 projecten voor groene warmte uit diepe geothermie en 1 kleinschalig project voor duurzame warmte uit biomassa investeringssteun.

De sterke stijging in het aantal aanvragen is te danken aan een aanpassing van de voorwaarden. Ter vergelijking: de vorige 3 oproepen resulteerden in totaal in slechts 12 goedgekeurde projecten.

De Vlaamse Regering kent een totaal budget van 8,6 miljoen euro toe aan 15 warmteprojecten. Zo wil minister van Energie Bart Tommelein van groene warmte en warmtenetten een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek van de toekomst.

De nieuwe projecten zijn vooral op restwarmterecuperatie en diepe geothermie (aardwarmte) gericht. Zo zal bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf een volledige woonwijk verwarmen en van warm water voorzien. Een ander type voorbeeld is een bedrijf dat zijn warmte uit water in de diepe ondergrond zal halen.

Het grootste deel (56%) van de Vlaamse energievraag bestaat niet uit elektriciteit, maar uit warmte. Momenteel is er echter een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren.

Volgens studies van VITO kan groene warmte tegen 2020 een derde tot de helft van de Belgische doelstelling van 13 procent voor hernieuwbare energie invullen, en dit op een goedkopere manier dan via groene stroom: 6 tot 14 keer goedkoper.

De goedgekeurde projecten tonen aan dat de aanpassing van de oproep, de groeiende bekendheid ervan, en het belang van groene warmte in het behalen van de doelstellingen 2020, hun effect niet hebben gemist.

De 15 projecten zorgen ervoor dat er in Vlaanderen jaarlijks ruim 150 GWh extra groene warmte zal geproduceerd worden en bijna 50 GWh restwarmte een nuttige toepassing krijgt. Dat komt ongeveer overeen met de warmtevraag van 9.000 gezinnen. De jaarlijkse warmtevraag van een gezin is gemiddeld 20.900 kWh.

Hoewel de technologie van warmtenetten al een tijdje bestaat, hinkt België achterop ten opzichte van de buurlanden. Denemarken bijvoorbeeld heeft 30.000 kilometer aan warmteleidingen en twee derde van alle warmteverbruikers zijn erop aangesloten.

Om de achterstand met andere landen te verkleinen, is het noodzakelijk dat we groene warmte als een volwassen energiebron aanzien, met de nodige ondersteuning. Daarbij hoort een financiering op maat, in de vorm van investeringssteun.

Zo geven we bedrijven en organisaties een duwtje in de rug, maar binnen een gesloten enveloppe. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein: “Ik wil het potentieel van groene warmte ten volle benuttenZo komt er dit najaar onder andere een nieuwe oproep om warmteprojecten in te dienen. Daarvoor is een budget voorzien van 10,5 miljoen euro.


Ter info een aantal voorbeelden van typeprojecten:

 • Restwarmtebenutting: de restwarmte uit een afvalverbrandingsoven wordt verdeeld via een warmtenet.
 • Groene warmte uit biomassa: een installatie van meer dan 1 MW (thermisch vermogen) dat op houtafval warmte produceert voor een warmtenet.
 • Biomethaan: biogas wordt gezuiverd tot biomethaan, wat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het biomethaan wordt gebruikt in aardgasvoertuigen.
 • Groene warmte uit diepe geothermie: de warmtewisselaars en het warmtenet voor de verdeling van de warmte opgepompt uit diepe boringen in de ondergrond.

Dit zijn de goedgekeurde projecten:

 1. Restwarmte
  • Gent
  • Oostende
  • Sint-Idesbald
  • Wilrijk
  • Leuven (2 projecten)
  • Roeselare (2 projecten)
  • Harelbeke en Kuurne (3 projecten)
 2. Biomethaan
  • Brecht
 3. Diepe geothermie
  • Beerse
  • Mol
 4. Biomassa
  • Grobbendonk