Tommelein werkt drempels voor hernieuwbare energie-investeringen weg

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet over warmtenetten en het voorontwerp van decreet om de aansluitbaarheid van gas te regelen goedgekeurd.

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #elektriciteitsproductie, #hernieuwbare energie, #Vlaamse regering, #zonne-installaties

Lees verder

nieuws

( Foto: Cofely )

ENGINEERINGNET.BE - Daarmee geeft ze groene warmte een duw in de goede richting. Verder verdwijnt de verplichting om 95% van de huizen een aansluiting op aardgas te bieden. Vlaanderen schrapt ook het verbod om zonne-installaties voor elektriciteitsproductie (PV) binnen de drie jaar uit te breiden.

Hoewel de technologie voor warmtenetten al lang bestaat, hinken Vlaanderen en België achterop ten opzichte van de buurlanden. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de jarenlange beschikbaarheid van (goedkoop Nederlands) aardgas en de zeer sterke uitbouw van het aardgasnet.

Tot nu toe was de distributie van warmte en koude ook nog niet gereguleerd. "Vandaag brengen we daar verandering in, zodat de prille markt van warmte-energie de duidelijke en transparante regels krijgt die ze nodig heeft, met zo weinig mogelijk administratieve lasten," aldus Vlaams minister van energie Bart Tommelein.

"Met dit warmtekader, dat we verder zullen uitwerken in overleg met de sector, willen we bedrijven, organisaties en lokale overheden stimuleren om warmte- en koudenetten aan te leggen." De Vlaamse regering wil een derde van de Vlaamse doelstelling hernieuwbare energie in Vlaanderen in te vullen met groene warmte."


ACHTERGROND
Het Vlaamse aardgasnet is zeer sterk uitgebouwd. Als gevolg van de oliecrisis lag er vanaf de jaren zeventig een sterke nadruk op de hoge aansluitingsgraad van aardgas voor verwarming. In 2015 moest in stedelijk gebied 95% van de woningen de mogelijkheid hebben zich aan te sluiten op een aardgasleiding.

In 2020 zou dit moeten evolueren naar 99% in stedelijk en 95% in landelijk gebied. In 2015 wees een studie van de Vreg uit dat dit systeem niet kostenefficiënt is. Er werd ook te weinig rekening gehouden met duurzame alternatieven.

Voor 2014 kregen kleinschalige PV-installaties (<10 kW, type gezin) een hoger steunniveau dan grootschalige installaties. Daarom mochten PV-installaties de eerste 36 maanden niet uitgebreid worden. Zo zorgde de wetgever ervoor dat een producent zijn installatie niet kunstmatig kon opsplitsen in kleinere installaties om meer steun te genieten.

De invoering van een bandingfactor in 2014 en de afschaffing van steun aan kleinere installaties in 2015 maakte deze maatregel overbodig.