Scholengroep 16 Midden-Limburg zet stap richting energieprestatiecontract

Gisteren tekenden scholengroep 16 van het GO! en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) een samenwerkings­overeenkomst, in aanwezigheid van Minister van energie Bart Tommelein.

Trefwoorden: #energiebesparing, #energieprestatiecontract, #ESCO, #Gemeenschapsonderwijs, #GO!, #scholengroep, #VEB, #Vlaams EnergieBedrijf

Lees verder

Opleiding

( Foto: VEB )

ENGINEERINGNET.BE - Het VEB helpt de scholengroep om tot een energieprestatiecontract te komen met een Energy Services Company (ESCO).

Iedereen is zich ervan bewust dat energiebesparing in de openbare sector broodnodig is. Het Vlaamse regeerakkoord legde al een sterke focus op energie-efficiëntie.

Tommelein: “Energie-efficiëntie is essentieel om onze energiekost blijvend te verminderen. Bij scholengroep 16 nemen ze hun verantwoordelijkheid op voor een duurzame toekomst.”

Voorzitter van Scholengroep 16 Rudi Wouters: “Scholengroep 16 staat met 34 instellingen verdeeld over 115 gebouwen voor een jaarlijkse energiefactuur van meer dan 1 miljoen euro. Wij denken dat het minder kan, zonder aan comfort in te boeten. Budgetmatig is een energieprestatiecontract zeer interessant: de investering wordt betaald met de gerealiseerde energiebesparing.”

Bij een energieprestatiecontract engageert de ESCO zich om de energiekost te verlagen door duurzame investeringen uit te voeren. De ESCO wordt betaald met een deel van de energiebesparing die hij realiseert.

Na de periode van het contract is de winst voor de opdrachtgever. Waar traditioneel studie, uitvoering en onderhoud bij verschillende partijen zitten, neemt de ESCO alle fases op zich.

Het VEB sloot in oktober 2015 al een dergelijk energieprestatiecontract af met Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem. Hierbij garandeert de ESCO een energiebesparing van 30%.

Momenteel bekijkt het VEB samen met de scholengroep welke gebouwen worden meegenomen in het project. In het voortraject werd een voorstudie en aanbesteding uitgevoerd. De scholengroep heeft het laatste woord bij elk beslissend moment.

In de huidige planning komt de aanbesteding in de markt in het voorjaar van 2017 en kan gegund worden aan een ESCO in datzelfde najaar. Afhankelijk van verschillende factoren zoals interne beslissingstrajecten en beschikbaarheid van gegevens kan dit nog wat schuiven.

Voorzitter van VEB Bart Huybrechts: “Wij zijn klaar voor een intelligente kopie naar andere publieke diensten toe. De doelstelling daarbij is om de energiekost van de publieke sector duurzaam verminderen.”