VDAB-topman Fons Leroy verkozen tot voorzitter ENPES

Vorige week werd Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, in Amsterdam unaniem verkozen tot voorzitter van het Europees Netwerk van Publieke Arbeids­bemiddelings­diensten (ENPES).

Trefwoorden: #ENPES, #Europees Netwerk van Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten, #Fons Leroy, #VDAB

Lees verder

HR

( Foto: © Bart De Waele )

ENGINEERINGNET.BE - Hiermee krijgt Vlaanderen komende 2 jaar de kans om een voortrekkersrol te spelen op Europees niveau.

ENPES brengt alle Europese Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten samen in een netwerk dat halfjaarlijks bijeenkomt. Op basis van goede praktijken op de arbeidsmarkt wil ze een uitwisseling van ervaringen tot stand brengen tussen de lidstaten.

Het benchlearning rapport van vorig jaar gaf VDAB al een zeer goede beoordeling. De belangrijkste doelstelling van het netwerk is de internationale samenwerking bij het aanpakken van de uitdagingen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld op het vlak van migratie, tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking, invullen van knelpuntvacatures.

Dit voorzitterschap biedt Vlaanderen een aantal opportuniteiten om zich op Europees niveau te profileren op vlak van arbeid.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Het is een eer om vanuit Vlaanderen een trekkersrol te mogen vervullen op Europees niveau. Inzetten op publiek-private samenwerkingen op Europees niveau is een van mijn belangrijkste ambities. De kruisbestuiving van verschillende partnerschappen moet tot een sterkere Europese arbeidsmarkt leiden. Hiervoor is er nood aan een kader waarin de lidstaten aan de slag kunnen gaan. Met een gedeelde visie kunnen we gaan wegen op het Europees beleid.”

Als voorzitter volgt Fons Leroy Frank-Jurgen Weise op die aan het hoofd staat van de Duitse Bundesagentur for Arbeit. De Finse Tuija OIVO werd verkozen als vice-president van ENPES.