Stanley Healthcare en InterSystems brengen IoT applicaties naar zorgsector

Stanley Healthcare en InterSystems gaan samenwerken om Internet of Things (IoT) applicaties voor de zorgmarkt te ontwikkelen.

Trefwoorden: #Instersystems, #Internet of Things, #real-time, #Real-Time Location System, #RTLS, #Stanley Healthcare, #zorgsector

Lees verder

Techniek

( Foto: Stanley Healthcare )

ENGINEERINGNET.BE - IoT technologie heeft veel te bieden als het gaat om het verhogen van de effiency in de zorg en het vergroten van de dienstbaarheid naar de patiënt.

Het Real-Time Location System (RTLS) platform van Stanley Healthcare is gebaseerd op de fundamentele techniek achter IoT en biedt een ziekenhuis actuele data over de status van patiënten, ziekenhuismedewerkers en de locatie waar zij zich bevinden.

Ook apparatuur laat zich via het platform lokaliseren. Door de combinatie met het integratie platform van InterSystems kunnen ziekenhuizen met de plaats- en tijdgebonden data van RTLS hun bedrijfsvoering optimaliseren dankzij meer inzicht in de doorstroom van patiënten en werkstroom aansturing voor het ziekenhuispersoneel.

Ziekenhuizen investeren in software waarmee ze complexe klinische workflows kunnen beheren en de interactie tussen systemen met informatie over patiënten, personeel en voorzieningen verbeteren.

Daarvoor zijn nieuwe applicaties nodig waarin real-time lokatie data nauw is verbonden met klinische data. Automatisering van de ziekenhuisprocessen via geïntegreerde (Electronic Medical Record) EMR en RTLS toepassingen elimineert het dubbel ingeven van data en verlaagt de kans op menselijke fouten.

Dankzij de EMR integratie verlopen de procedures rondom de opname, mutatie en ontslag van patiënten automatisch en worden RTLS badges aangemaakt op het moment dat patiënten zich aanmelden bij het ziekenhuis. De patiëntgegevens binnen RTLS zijn altijd actueel.

Deze worden vervolledigd met locatie data, met demografische en klinische gegevens en met data waarin alle stappen van het behandeltraject van een patiënt in een ziekenhuis zijn vastgelegd (inclusief behandelaars, kamertoewijzing, gepland versus actuele bezoektijden).