Bij Ortec Seating Solutions: robot voor éénstuks massaproductie

Producent laat robotinstallatie plaatsen die autonoom gepersonaliseerde orthopedische zit- en ligortheses voor mensen met handicap maakt. "Dit is een mooi voorbeeld van Industrie 4.0".

Trefwoorden: #cam, #gehandicapt, #kuka, #midea, #ortec, #ortec seating, #othese

Lees verder

Techniek

( Foto: Kuka )

ENGINEERINGNET.BE - Ortec Seating Solutions in Nederlandse Gilze produceert en bekleedt orthopedische ortheses voor zijn klanten. Hoewel het om massaproductie gaat, wilde het bedrijf binnen dat gegeven naar éénstuks series, waarbij elk product dus 'gepersonaliseerd' wordt gefabriceerd in overeenstemming met de bestelling van één stuk. Dat vereist uiteraard niet voor de hand liggende mate van flexibiliteit.

Het net door het Chinese Midea overgenomen Kuka (zie leestip onderaan) stelde een concept voor waarbij elke individuele scan van een klant als eerste stap ingelezen wordt in een CAM-pakket. Dat genereert vervolgens automatisch de freesbanen en stuurt de data na een 3D-visualisering door naar de robot. Deze freest automatisch de gewenste vorm, waarna de orthesen - zonder nabewerking - voorzien worden van de stoffering of coating.

Voor een optimale autonomie zijn er in de installatie meerdere freesposities voorzien en is de robot uitgerust met een automatisch toolwisselsysteem en bijhorend toolmagazijn. Meer complexe vormen of grotere producten kunnen op een draaitafel geproduceerd worden, die eveneens door de robot wordt aangestuurd.

Ortec toont alvast tevreden over het nieuwe productiesysteem: "In korte tijd zijn we in staat geweest om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van onze producten te verbeteren."