Producenten industrie aanzienlijk minder positief (+video)

De CBS indicator van het producenten-vertrouwen kwam in augustus uit op 1,2. In juli was dat nog 5,1. Dit is de grootste daling van het vertrouwen in vijf jaar.

Trefwoorden: #CBS, #Centraal Bureau voor de Statistiek, #industrie, #orderportefeuille, #producenten, #producentenvertrouwen

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Positief gestemde producenten blijven echter in de meerderheid en het vertrouwen ligt nog altijd boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5).

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producenten in de industrie waren in augustus negatiever over de productie in de komende drie maanden dan in juli. Ook waren producenten minder positief over hun orderportefeuille en over de voorraden gereed product.

Een van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen is in augustus licht negatief. Zo zijn er iets meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien.

De twee andere deelindicatoren zijn positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de papier- en grafische industrie. De ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn daarentegen negatief.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,6% hoger dan in juni 2015. De stijging is wat groter dan in mei.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in augustus ook minder positief dan in juli.


(bron en infographic: CBS)

Video: