Rotterdam beoogde vestigingsplaats voor waste-2-chemicals fabriek

Een samenwerkingsverband bestaande uit AkzoNobel, Van Gansewinkel, Air Liquide, AVR, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt deze mogelijkheid.

Trefwoorden: #Air Liquide, #AkzoNobel, #AVR, #Enerkem, #Havenbedrijf Rotterdam, #International Sustainability and Carbon Certification, #ISCC, #Rotterdam, #Van Gansewinkel, #waste-2-chemicals fabriek

Lees verder

nieuws

( Foto: InnovationQuarter )

ENGINEERINGNET.NL - De ontwikkeling van een waste-2-chemicals fabriek in Nederland, waar vanuit restafvalstromen synthesegas en vervolgens methanol wordt geproduceerd, is een stap dichterbij gekomen.

Een samenwerkingsverband bestaande uit AkzoNobel, Van Gansewinkel, Air Liquide, AVR, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt samen met de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Clean Tech Delta de realisatie van deze fabriek in Rotterdam.

Met deze stap breekt een nieuwe fase aan, waarin gewerkt gaat worden aan de optimalisatie en volledige haalbaarheid van het verdienmodel. Daarvoor moet een keuze worden gemaakt wat betreft de exacte locatie binnen het Rotterdamse havencomplex en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Deze fase moet in de eerste helft van 2017 leiden tot een definitief besluit over de realisatie van de fabriek.

De nieuwe grondstoffenfabriek is gebaseerd op een technologie van het Canadese Enerkem. Restafval wordt via een specifiek vergassingsproces omgezet in synthesegas en methanol, een basisgrondstof voor de chemische sector.

Methanol kan vervolgens worden omgezet in onder meer azijnzuur (voor bijvoorbeeld vezels en lijmen), verdikkingsmiddelen en dimethylether (schone drijfgassen). Deze stoffen worden nu nog vrijwel volledig uit fossiele bronnen gemaakt, waarvoor de geplande fabriek dus een duurzaam alternatief biedt.

De technologie is de afgelopen 15 jaar uitgebreid getest en verder ontwikkeld. Een fabriek op commerciële schaal is sinds 2015 in bedrijf in de Canadese plaats Edmonton. Dit proces is onlangs gecertificeerd volgens de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

De betrokken bedrijven zien de waste-2-chemicals technologie als een toevoeging aan de bestaande recycling technieken. Bij de transitie naar een circulaire economie is, naast bronscheiding van afval en conventionele recycling, de stap naar chemische recycling van groot belang.

Chemische recycling zal naar verwachting van het consortium in de komende jaren steeds belangrijker worden, zowel vanwege de complexere producten die gerecycled moeten worden als door de steeds hogere eisen aan secundaire grondstoffen.