Europese primeur: A50 bij Uden wordt Solar Highway

Rijkswaterstaat ontwikkelt samen met Energieonderzoek Centrum Nederland en het Solar Energy Application Center een geluidsscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie produceert.

Trefwoorden: #A50, #ECN, #energieneutraal, #Energieonderzoek Centrum Nederland, #geluidsscherm, #Rijkswaterstaat, #Solar Energy Application Center, #Solar Highway, #Uden, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Solar Highways )

ENGINEERINGNET.NL - Het scherm bestaat uit zonnepanelen die aan twee zijden zonne-energie kunnen opwekken en wordt gerealiseerd langs de A50 in Uden. De voorbereidingen zijn begonnen en de start van de bouw is gepland in 2018.

Solar Highways is mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering van de Europese Unie. Een geluidsscherm waarin tweezijdige zonnepanelen, zogeheten bi-faciale zonnepanelen, op deze schaal zijn geïntegreerd is niet eerder ontwikkeld.

Het huidige geluidsscherm aan de oostzijde van de A50 in Uden biedt niet genoeg bescherming tegen lawaai van de A50 en wordt daarom aangepast. In de eerste plaats voor bescherming tegen geluidsoverlast.

Omdat dit scherm in noord-zuidrichting staat is het een perfecte testlocatie voor Solar Highways. De tweezijdige zonnepanelen krijgen daardoor in de ochtend en avond langer en meer zonlicht dan zonnepanelen die alleen op het zuiden gericht staan. Het geluidsscherm wordt 400 meter lang en 5 meter hoog, waarvan de bovenste 4 meter uit zonnepanelen bestaat.

'Dit project sluit prima aan bij onze doelstelling om in 2035 als gemeente Uden energieneutraal te zijn,' aldus Matthie van Merwerode, duurzaamheidswethouder van de gemeente Uden.

Het doel binnen het proefproject Solar Highways is onder meer de technische en economische haalbaarheid te onderzoeken om tweezijdige zonnepanelen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen, zodat deze innovatie mogelijk ook op andere locaties is toe te passen.

Door het prototype te realiseren langs de A50 bij Uden en de energieopbrengst en beheeraspecten tijdens een testperiode van 18 maanden te volgen, wordt belangrijke informatie verzameld om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken bij het realiseren van soortgelijke initiatieven.

Het proefproject Solar Highways maakt deel uit van het totaalpakket aan geluidwerende maatregelen die Rijkswaterstaat van plan is te treffen langs de A50 tussen Sint-Oedenrode en knooppunt Paalgraven. De planning is erop gericht dat de aanpassingen van begin 2018 tot begin 2019 worden uitgevoerd.