VUB-onderzoeker Mike Mihaylov stelt Bitcoin-techniek voor zonnepanelen voor

Het Scanergy-project van de VUB stelt voor om een munteenheid in te voeren, de NRGcoin, die gebruikers in staat stelt onderling groene energie te verhandelen zonder tussenkomst van derden.

Trefwoorden: #betaalmiddel, #bitcoins, #energieleverancier, #groene energie, #NRGcoin, #smart grid, #VUB, #zonnepanelen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Steeds meer mensen consumeren niet alleen elektriciteit, maar produceren deze ook zelf met zonnepanelen.

Eventuele overschotten kunnen veelal tegen betaling aan het net worden geleverd, maar daarbij is de eigenaar van de panelen overgeleverd aan de willekeur van de leverancier.

Elektriciteitsnetwerken bevinden zich in een veranderingsproces waarbij ze langzaam maar zeker veranderen in zogenaamde smart grids (netwerken waarop van moment tot moment informatie wordt uitgewisseld over vraag en aanbod).

Daardoor kunnen productie en consumptie van elektriciteit veel beter op elkaar worden afgestemd. Zo kan een smart grid ‘zien’ op welk uur de elektrische wagen best wordt opgeladen.

VUB-onderzoeker Mike Mihaylov van het Scanergy-project (gefinancierd wordt door de Europese Unie) denkt dat smart grids een goede basis vormen om energie te kopen en verkopen via een speciale ‘munteenheid’: de NRGcoin.

Deze staat gelijk aan 1 kilowattuur groene energie en maakt, net als de Bitcoin, gebruik van een zogenaamde blockchain. Dat is een computertechniek waarbij de geldigheid van een digitale munt kan worden vastgesteld zonder dat daar een overkoepelende instantie of autoriteit aan te pas komt.

Het voordeel van de NRGcoin is dat de eigenaar van zonnepanelen altijd dezelfde prijs per kilowattuur (1 NRGcoin) ontvangt en dus niet langer het risico loopt dat de stroomleverancier eenzijdig de prijs verlaagt.

Mihaylov: ‘De prijs is vastgelegd in het protocol. 1 kilowattuur groene energie is altijd gelijk aan 1 NRGcoin.’

Centraal in het systeem staat de smart meter. Dit apparaat bevindt zich in het huis van de gebruiker. Wanneer de zonnepanelen energie leveren aan het smart grid, genereert de meter automatisch NRGcoins.

Gebruikers die energie inkopen, betalen met NRGcoins. Een essentieel onderdeel van het systeem is dat NRGcoins vrij verhandelbaar zijn. Gebruikers kunnen op elk moment van de dag NRGcoins in- en verkopen tegen de actuele koers in euro’s.

Volgens Mihaylov zal dit voor veel mensen een stimulans vormen om (extra) zonnepanelen te plaatsen. Op die manier kan NRGcoin positief bijdragen aan de verdere vergroening van onze energievoorziening.