Ook in oktober stijging aantal faillissementen

Uit de recentste Graydon Barometer faillissementen blijkt dat het aantal faillissementen is in de maand oktober met bijna 19% gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Trefwoorden: #faillissementen, #Graydon, #Graydon barometer

Lees verder

nieuws

( Foto: Graydon )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de eerste tien maanden van 2016 waren er in totaal 8.434 faillissementsuitspraken, dat is nog steeds een daling van 5% tegenover vorig jaar.

In de maand oktober gingen in totaal 1.041 bedrijven failliet, oftewel 19% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Net als vorige maand noteert Graydon een substantiële stijging van het aantal faillissementen. Toch blijft dit oktobercijfer onder de waarden die we tijdens de crisisjaren rapporteerden.”

De stijging van het aantal faillissementen in de maand oktober komt terug in alle Gewesten. In het Vlaamse Gewest steeg het aantal faillissementen met 8%, in Wallonië met 10% en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 66% (ruim verdubbeld).

In de eerste tien maanden van dit jaar ziet Graydon niet langer een daling maar een lichte stijging (+1,4%) van het aantal faillissementen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Brussel (-11,2%) en Wallonië (-12,8%) blijft het aantal faillissementen nog steeds laag in vergelijking met vorig jaar.

Van den Broele: “Tot en met augustus kon de globale daling van het aantal faillissementen in België toegeschreven worden aan de drie regio’s, waarbij vooral in Brussel een sterke afname werd vastgesteld, gevolgd door Wallonië en in mindere mate Vlaanderen. Met de cijfers die we sinds september waarnemen lijkt deze evolutie alvast in Vlaanderen een halt toegeroepen.”

De grootste stijging van het aantal faillissementen zien we terug in de provincies Waals-Brabant (+54,8%), Oost-Vlaanderen (+49%) en Vlaams-Brabant (+38,6%). Toch zijn er ook provincies waar het aantal faillissementen juist gedaald is in vergelijking met een jaar eerder. De provincies Namen (-34%), Limburg (-33,3%) en Antwerpen (-5,3%) kenden minder faillissementen dan vorig jaar.

Als we kijken naar de eerste tien maanden dan noteert Graydon stijgingen in de provincies West-Vlaanderen (+1%), Vlaams-Brabant (+1,6%), Antwerpen (+2,3%) en Oost-Vlaanderen (+14%). In Vlaanderen laat alleen de provincie Limburg nog geen stijging zien terwijl binnen het Waalse Gewest alle provincies over de eerste tien maanden nog een dalende trend vertonen.

De faillissementsdaling zet zich over de eerste tien maanden van 2016 door in nagenoeg alle sectoren. Graydon noteert ten opzichte van dezelfde periode in 2015 belangrijke dalingen binnen de Bouw (-12,5%) en de Zakelijke Dienstverlening (-13,3%), alsook binnen de Transportsector (-12%) en de Handel in auto’s en Garages (-10%).

Enkel binnen de Horeca noteert Graydon een stijging van het aantal faillissementen met 5,5%. Zo gingen er in Brussel afgelopen oktober heel wat horecazaken (42 tegen 24 in oktober 2015) over de kop.

Ook bij de Vlaamse Horeca is de stijging van het aantal faillissementen in de afgelopen tien maanden te zien (+10,1%). Deze toename is het sterkst in de provincie West-Vlaanderen (+58,2%), gevolgd door Oost-Vlaanderen (+12,7%) en Antwerpen (+9,8%).

De afname van het aantal faillissementszaken in combinatie met het feit dat verhoudingsgewijs meer kleine zaken failliet gaan, leidt ertoe dat ook het jobverlies door faillissementen is gedaald.

In de eerste tien maanden van 2016 gingen 8.403 jobs verloren door het gevolg van een faillissement, dat zijn 500 banen minder dan in 2015. Dat betekent een daling van bijna 6%.