VDAB publiceert werkloosheidscijfers van oktober 2016

Eind oktober waren er in Vlaanderen 220.920 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) of 7,32% van de beroepsbevolking. Het aantal NWWZ daalde het afgelopen jaar met 9.159 eenheden of 4%.

Trefwoorden: #inschakelingsuitkering, #niet-werkende werkzoekenden, #VDAB, #werkloosheidscijfers, #werklozen, #werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - De evolutie naar categorie is ongelijk: de werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) dalen met 7,9% terwijl het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) en de vrij ingeschreven werkzoekenden en de restgroep ‘Andere’ stijgen met 3,9%, 4,2% en 9,1%.

De gematigde economische groei en wijzigingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich af in de evolutie van de WZUA’s. De banengroei zorgt voor krimpende aantallen WZUA’s terwijl de aanpassingen van de werkloosheidsreglementering effecten ressorteren in zowel min als plus.

De beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering drukt het aantal WZUA’s net als het uitstellen van de inschakelingsuitkering tot 21 jaar voor bepaalde jongeren zonder diploma. Een opdrijvend effect gaat integendeel uit van de langere beschikbaarheid. Dat vertaalt zich o.a. in meer werkzoekende 60-plussers (+23,7%).

Vlaanderen telt ten slotte 59.795 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 27,1% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid groeit op jaarbasis met 0,7%.

De werkloosheid daalt in alle provincies. De daling is het sterkst in Limburg (-5,9%).


(bron en infographic: VDAB)