Kitepower winnaar innovatiecompetitie Defensie 2016

Windenergie opwekken met behulp van grote vliegers bespaart geld en brandstof, vandaar dat dit concept van Kitepower de Defensie Innovatie Competitie 2016 heeft gewonnen.

Trefwoorden: #Defensie Innovatie Competitie, #Kitepower, #windenergie

Lees verder

Techniek

( Foto: Defensie )

ENGINEERINGNET.NL - De 5-koppige jury, onder voorzitterschap van brigadegeneraal Rob Jeulink, koos Kitepower tot winnaar omdat het idee milieuvriendelijk is en snel en eenvoudig toepasbaar in een operationele omgeving. Ook is het te realiseren met een relatief korte doorontwikkeling. Het bedrijf krijgt 200.000 euro om de vondst verder uit te werken.

Met de landelijke innovatiewedstrijd daagt Defensie startende bedrijven en het midden- en kleinbedrijf uit om met nieuwe ideeën te komen. Het is een manier om oplossingen te zoeken voor Defensievraagstukken. Thema van dit jaar was ‘Energie voor operationeel optreden’.

De krijgsmacht is een grootverbruiker van energie en voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat brengt risico’s en beperkingen met zich mee. Defensie ontwikkelde daarom de Operationele Energie Strategie. Hier staat wat ze wil bereiken, maar nog niet op welke wijze.

Tijdens een voorlichting in juli informeerden Defensiespecialisten 30 bedrijven wat er bij de krijgsmacht leeft op het gebied van duurzame energie. Leidraad was de Operationele Energie Strategie van Defensie die dit voorjaar aan de Tweede Kamer is aangeboden.


Uit 20 inzendingen werden naast Kitepower nog 4 andere finalisten geselecteerd:

  1. HDES.nl: nieuw type lithium ionaccu, dat Defensievoertuigen voorziet van groot elektrisch vermogen.
  2. Toeps: 20-voets sanitaircontainer die minimaal water verbruikt en water recycled.
  3. HyET: direct waterstofgas maken met zonnepanelen en water en dat onder hoge druk opslaan voor de soldaat.
  4. Suncycle Technology: systeem voor hoogrendement energieopwekking met behulp van zonlicht.