Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports plannen fusie

Het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports zetten verdere stappen om hun samenwerking te versterken met een fusie als einddoel.

Trefwoorden: #fusie, #haven, #Havenbedrijf Gent, #logistiek, #Zeeland Seaports

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De havenbedrijven hebben de afgelopen maanden een onderzoek verricht naar de kansen en mogelijkheden van een samenwerking. In die opdracht werden ze ondersteund door het bureau McKinsey.

Tegen eind april 2017 willen beide havenbedrijven weten of een fusie het beste is. De verkenning is voor beide bedrijven een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping.

Gisteren hebben beide bedrijven in het Gentse stadhuis daartoe een intentieverklaring ondertekend.

Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (met de havengebieden van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) zullen gedurende de komende zes maanden de mogelijkheden onderzoeken inzake o.a. fiscaliteit, de bestuurlijke en juridische structuur, de relaties met de nationale en regionale overheden, havengelden en prijzen voor concessies en dienstverleningen.

Deze verdere samenwerking, op gelijkwaardige basis, is een logisch gevolg van de ligging, de vergelijkbare omvang en de strategische overlapping van beide havenbedrijven. Het betreft immers één aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent.

De omvang en de strategie van beide havenbedrijven is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad).

Ook wordt momenteel al op verschillende vlakken samengewerkt (de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, samen commerciële troeven van de regio promoten op beurzen en management van de haveninfrastructuur).

Beide directies staan 100% achter de fusieverkenning, juist ook vanuit de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaaleconomische betekenis voor de regio.


(bron en foto: Havenbedrijf Gent)

ACHTERGROND
De havengebieden van Vlissingen tot Gent zijn centraal gelegen in West-Europa en kunnen in een straal van 500 kilometer maar liefst 500 miljoen consumenten bedienen.

Het gebied telt 80.000 inwoners, 110.000 werknemers en ruim 500 bedrijven. Dit gebied is goed voor 13,6 miljard euro aan toegevoegde waarde. Het is 9.300 hectare groot en ontvangt jaarlijks 8.700 zeeschepen.

Zeeland Seaports ligt met de havens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen aan het begin van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De haven van Gent ligt 32 kilometer verder landinwaarts.

De havens van Gent en Terneuzen zijn toegankelijk voor schepen met maximum 12,5 meter diepgang.

De haven van Vlissingen/Borsele is bereikbaar voor schepen tot 16,5 meter diepgang.