Graydon Barometer: steeds meer oudere bedrijven gaan failliet

Uit de nieuwste Graydon Barometer faillissementen blijkt dat het aantal faillissementen in ons land is in de afgelopen maand november met bijna 4% gestegen in vergelijking met vorig jaar.

Trefwoorden: #failliet, #faillissementen, #Graydon Barometer, #rapport

Lees verder

HR

( Foto: Graydon )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de eerste elf maanden van 2016 zijn er in totaal 9.315 faillissementen uitgesproken, een daling van bijna 5% tegenover vorig jaar.

In de volledige maand november gingen in totaal 899 bedrijven failliet oftewel 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Procentueel weliswaar minder groot, maar ook deze maand kent een stijging van het aantal faillissementen. Toch is het absolute aantal faillissementen nog steeds beduidend lager dan in de topjaren 2012 en 2013.”

Over de afgelopen maand is er een belangrijke stijging van het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest met ruim 25% en in het Vlaamse Gewest met 15% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest is juist gedaald. In Wallonië daalde het aantal faillissementen met bijna 30% in vergelijking met vorig jaar.

Over de eerste elf maanden van dit jaar is er een daling (-5%) van het aantal faillissementen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Brussel (-8%) en Wallonië (-15%) blijft het aantal faillissementen nog steeds dalen in vergelijking met vorig jaar, echter in Vlaanderen (+2%) neemt het aantal faillissementen toe.

De grootste stijging van het aantal faillissementen zijn terug te vinden in de provincies Antwerpen (+31%), Oost-Vlaanderen (+28%) en Limburg (+17%). In de provincie West-Vlaanderen (-27%) waren er de afgelopen maand november juist minder faillissementen.

Als we kijken naar de eerste elf maanden dan werd in de meeste provincies een daling van het aantal faillissementen genoteerd in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Alleen in de provincies Oost-Vlaanderen (+16%), Antwerpen (+4%) en Vlaams-Brabant (+2%) is het aantal faillissementen gestegen.

Op sectorniveau stijgt het aantal faillissementen in de horeca verder. In deze sector gingen in de afgelopen elf maanden 1.844 bedrijven failliet, ruim 6% meer dan vorig jaar. De horeca heeft nu een aandeel van bijna 20% in alle faillissementsuitspraken in België.

De stijging is vooral terug te zien in het Brusselse Gewest (+15%) en Vlaanderen (+12%). In Wallonië (-8%) kent de Horeca over de afgelopen elf maanden juist een daling van het aantal faillissementen.

Op basis van de leeftijd van de bedrijven, valt op dat het aantal bedrijven dat pas op hogere leeftijd failliet gaat, toeneemt. Van alle bedrijven die de afgelopen elf maanden failliet zijn gegaan, is 14,1% ouder dan 25 jaar.

Deze stijging zien we terug in de drie regio’s. In Vlaanderen is 17,5% van de failliet verklaarde bedrijven ouder dan 25 jaar, tegenover 12,3% in Wallonië en 7,5% in Brussel.