TenneT gunt Wintrack II voorlopig aan Heijmans en Europoles

TenneT heeft de opdracht realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV voorlopig gegund aan de combinatie Heijmans-Europoles. De waarde hiervan bedraagt circa 200 miljoen euro.

Trefwoorden: #Europoles, #Heijmans, #hoogspanning, #rijkscoördinatieregeling, #TenneT, #Wintrack II

Lees verder

Techniek

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.NL - Het project omvat ontwerp en realisatie van de benodigde hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West).

Met het project Noordwest 380 kV wordt de bestaande hoogspanningsverbinding (220 kV) tussen Eemshaven en Vierverlaten vervangen door een 380 kV verbinding; deels gecombineerd met 110 kV. Hierdoor wordt het mogelijk om elektriciteit afkomstig van verschillende centrales, (offshore) windparken en onderzeese stroomverbindingen in het noorden beter te transporteren en te verdelen.

Het project Zuidwest 380 kV West betreft de aanleg van een nieuwe verbinding die de transportcapaciteit op het tracé Borssele-Rilland verdubbelt, zodat het elektriciteitsnetwerk ook ruimte biedt voor stroom opgewekt in bijvoorbeeld nieuwe offshore windparken.

Deze voorlopige gunning past in het selectieve wervingsbeleid van Heijmans, waarbij grote werken in partnerships worden aangenomen en projecten worden gerealiseerd in samenwerking met partners die een gedegen track record hebben op hun gebied.

Beide projecten vallen onder de lopende rijkscoördinatieregeling (rcr). De combinatie start de werkzaamheden na onherroepelijke vaststelling van de zogenoemde inpassingsplannen die hier aan verbonden zijn. De opdracht wordt naar verwachting eind januari 2017 gegund.