Probleem trillingen bij nieuwe laboratorium RIVM en CBG opgelost

Het consortium StruktonHurksHeijmans heeft een combinatie van maatregelen uitgewerkt, waarmee het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten.

Trefwoorden: #Build, #CBG, #consortium, #Design, #Finance, #laboratorium, #Maintain, #Operate, #Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, #RIVM, #StruktonHurksHeijman, #trillingen

Lees verder

Techniek

( Foto: Heijmans )

ENGINEERINGNET.NL - Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt nieuwe huisvesting gebouwd op het Utrecht Science Park, langs de A27. Dit betreft de bouw van een glazen toren van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria, omgeven door een groen begroeide plint met verschillende functies.

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Deze is zeer gevoelig voor trillingen en het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zo wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. In 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten.

Het vraagstuk bleek complex, waardoor het vinden van een oplossing veel tijd heeft gekost. Eind 2016 heeft het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) verschillende maatregelen ingepast in het ontwerp.

Denk hierbij aan het gebruik van grotere en langere funderingspalen en het aanbrengen van luchtspouwen in de bodem rondom het gebouw. Ook verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts ten opzichte van de trambaan.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met SHH een uitvoerige overeenkomst gesloten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). De verwachting is dat de bouwactiviteiten zullen starten in het voorjaar van 2017. Volgens de planning van SHH kan de nieuwbouw worden opgeleverd in het najaar van 2020.

Op 16 januari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het aanvangscertificaat afgegeven. Dit certificaat bevestigt dat SHH het ontwerp voldoende heeft uitgewerkt en de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG conform de gestelde eisen kan gaan bouwen. Over de financiële consequenties van het trillingenvraagstuk zijn SHH en de opdrachtgever nog met elkaar in gesprek.

SHH ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert de nieuwbouw voor de duur van 25 jaar in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid. Het ontwerp voor de nieuwbouw heeft de hoogste score behaald op het gebied van duurzaamheid.