Restwarmte van fritesproducent benut voor drogen van uien

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van circa 800.000 euro aan Wiskerke Onions en Lamb Weston / Meijer in Kruiningen voor het realiseren van een restwarmtekoppeling.

Trefwoorden: #ajuin, #CO2-uitstoot, #energie, #Provincie Zeeland, #restwarmte, #uien, #Wiskerke Onions

Lees verder

Techniek

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - De restwarmte is afkomstig van het bakproces in de fritesfabriek van Lamb Weston / Meijer, gelegen op het industrieterrein de Nishoek in Kruiningen. Het bedrijf kan de restwarmte zelf niet gebruiken.

Het ernaast gelegen bedrijf Wiskerke Onions kan er uien mee drogen op een temperatuur van 25-30 graden Celsius. Dit levert in potentie een besparing op van 500.000 kubieke meter aardgas per jaar en vermindert naar verwachting de jaarlijkse CO2-uitstoot met 875 ton.

Wiskerke Onions neemt het leeuwendeel van de investering van 1,6 miljoen euro in de restwarmtekoppeling voor hun rekening en heeft voor bijna 800.000 euro subsidie aangevraagd.

Lamb Weston / Meijer stelt haar restwarmte gratis ter beschikking en ontvangt zo'n 13.000 euro subsidie van de Provincie Zeeland voor personeels- en ontwerpkosten.

De Provincie Zeeland betaalt de subsidie uit een eerder gesloten Green Deal met de Rijksoverheid om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Uit deze Green Deal is eerder ook subsidie voor het project Sloewarmte in Vlissingen-Oost en het project Stoomrecompressie van Dow Benelux verleend.

Dit project biedt perspectief voor verdere uitbreiding naar andere bedrijven. Met de subsidies uit de Green Deal wordt de businesscase economisch rendabel. Zonder subsidie zou de restwarmtekoppeling niet worden gerealiseerd en de daarmee samenhangende energiebesparing niet worden bereikt.

Gedeputeerde Ben de Reu (Energie): 'Momenteel onderzoeken we of we in de toekomst meer van dit soort projecten kunnen gaan financieren uit een nog op te richten industrieel infrastructuurfonds'.

Het project is een initiatief van het platform Smart Delta Resources (SDR) en wordt gefaciliteerd door de Economische Impuls Zeeland, waarbij energie-intensieve bedrijven in de Delta-regio samenwerken om energie en grondstoffen uit te wisselen om de concurrentiepositie te verbeteren.

SDR maakt de materiaal- en energiestromen van bedrijven zichtbaar en ontwikkelt businesscases om energie- en materiaalstromen uit te wisselen.