Waalse windkracht groeide vorig jaar met 42 MW

In de loop van 2016 werden er in Wallonië negentien extra windturbines geïnstalleerd, samen goed voor een vermogen van 42 MW. In Vlaanderen steeg dit met 135 MW.

Trefwoorden: #Apare, #CO2-uitstoot, #Wallonië, #windenergie, #windmolen, #windmolenpark

Lees verder

Nieuws

( Foto: Apere )

ENGINEERINGNET.BE - Dit komt neer op een groei met 6%, tegen 10% in 2015. Dit lijkt een bescheiden score, maar momenteel is er nog voor 151 MW windcapaciteit in aanbouw en is er nog eens 100 MW definitief vergund.

Het op dit moment operationele Waalse windpark is goed voor 750 MW. Die maakt een elektriciteitsproductie van ongeveer 1.543 GWh op jaarbasis, of het gemiddelde verbruik van 440.000 huishoudens.


ACHTERGROND
Het aantal bezwarende procedures tegen geplande windturbines neemt wel af, maar belangenvereniging Apere vreest toch dat het moeilijk zal worden om de Waalse doelstellingen voor 2020 te behalen.

Die komen neer op een geïnstalleerd vermogen van 1.150 MW en een jaarproductie van 2.437 GWh. Apere wijst erop dat in Vlaanderen de energietransitie veel sneller verloopt, met 52 nieuwe turbines (samen goed voor 135 MW) in 2016.