5 nieuwe windturbines gepland in Tinlot en Clavier

EDF Luminus en ENGIE Electrabel hebben onlangs hun nieuwe windproject voorgesteld aan de inwoners en het gemeentebestuur van Tinlot en Clavier.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #EDF Luminus, #elektriciteit, #ENGIE Electrabel, #groene stroom, #windmolen, #windmolenpark, #windturbine

Lees verder

Techniek

( Foto: EDF Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de voorstelling van het project werden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie.

Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Eens volledig operationeel zouden de 5 windturbines jaarlijks 25.000.000 KWh elektriciteit aan 6.250 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 11.500 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale.

Dit is vergelijkbaar met een emissie van 4.800 wagens of van 1.800 woningen die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windturbine bedraagt 3,4 MW.

In een periode zonder wind worden de gediversifieerde productieparken bijgestuurd om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.