Europese Commisie geeft positief advies investeringsplannen kerncentrales

De Europese Commissie heeft onlangs haar advies gegeven over de investeringsprojecten in verband met de langetermijnuitbating van enerzijds Tihange 1, en anderzijds Doel 1 en 2.

Trefwoorden: #Doel, #Europese Commissie, #investering, #kerncentrale, #levensduurverlenging, #Tihange

Lees verder

Techniek

( Foto: ENGIE Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - De Commissie acht dat deze projecten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Belgische energiebeleid en dat deze overeenstemmen met de doelstellingen van het Euratom-Verdrag, in het bijzonder met betrekking tot de nucleaire veiligheid.

Het Euratom-Verdrag is het verdrag dat de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie heeft ingericht en die een veilige en betrouwbare energiebevoorrading moet garanderen.

Artikel 43 van dit verdrag verplicht alle uitbaters van kerncentrales om de Commissie in te lichten over de grote investeringsprojecten. In dit kader bracht ENGIE Electrabel de Europese Commissie op de hoogte over haar investeringen inzake de levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en 2 (deze investeringen bedragen respectievelijk 600 miljoen euro voor Tihange 1 en 700 miljoen euro voor Doel 1 en 2).

De Europese Commissie acht deze investeringen en de actieplannen die ermee gepaard gaan, conform met de doelstellingen van het Euratom-Verdrag. Die doelstellingen beogen het respect van de eisen inzake de stralingsbescherming van de werknemers en de bevolking, de nucleaire veiligheid, het veilig beheer van de verbruikte splijtstof en radioactief afval, de bevoorradingszekerheid en de controle van de veiligheid.

Ze haalt ook enkele aandachtspunten aan zoals de volledige uitvoering binnen de voorzienbare tijd van de vooropgestelde aanbevelingen inzake de weerstandstesten, alsook de tijdige uitvoering van de verbeteringen van de veiligheid in kader van de levensduurverlenging van de drie eenheden.

De Commissie zal de uitvoering van deze investeringen nauw opvolgen en wenst over de evolutie van het project goed geïnformeerd te worden.

Dit nieuwe en gunstige advies van de Europese Commissie volgt na voorgaande adviezen en beslissingen van respectievelijk het International Atomic Energy Agency (IAEA) en recentelijk ook het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).