Project met 5.000 zonnepanelen om groene elektra om te zetten in waterstof

EnergyStock en Gasunie New Energy starten het proefproject HyStock, met als doel het bouwen van een power-to-gas installatie; de eerste in Nederland met een capaciteit van 1 MW of meer.

Trefwoorden: #EnergyStock, #gas, #Gasunie, #groene stroom, #HyStock, #power-to-gas installatie, #zonnepanelen

Lees verder

Techniek

( Foto: Aardgasbuffer Zuidwending )

ENGINEERINGNET.NL - Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy hebben Aardgasbuffer Zuidwending, gelegen in de provincie Groningen, uitgekozen als locatie voor dit proefproject.

Deze locatie biedt de mogelijkheid om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcavernes. Hiermee willen de Gasunie-dochters de markt voor groene waterstof verder ontwikkelen. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer.

Henk Abbing, directeur EnergyStock: “Er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die duurzame elektra op grote schaal kan opslaan. Maar in de vorm van waterstof kun je wel duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom zijn ze weer te scheiden.”

Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Zij menen dat groene waterstof in de toekomst een belangrijke schone brandstof wordt in een duurzame energievoorziening.

Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit en vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen met het plan ertoe bijdragen dat de markt voor groene waterstof verder tot ontwikkeling komt.

EnergyStock wil, als eigenaar van de aardgasbuffer, haar energiegebruik verminderen en vergroenen. Eén van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op haar terrein.

“Daarbij ontstond het idee om een deel van de overgebleven ruimte te gebruiken voor een power-to-gas installatie. Er zijn in Nederland nu nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof," aldus Abbing.

"We willen ervaring opdoen met het potentieel en de technologische uitdagingen en de mogelijkheden voor het opschalen in de toekomst. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn straks aangesloten op duurzame elektriciteit uit Scandinavië en Duitsland."

"EnergyStock heeft opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningelektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie," stelt Abbing.

De zonnepanelen worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. Eén megawatt van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof.

Daarvoor worden drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst: de eerste bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof.

De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie.