Start consultatieronde over Energiepact

De verschillende ministers van Energie van de federale en regionale regeringen hebben verder overlegd over de aanpak van het interfederaal energiepact.

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #consumentenorganisaties, #energie, #energieleveranciers, #energiepact, #ENOVER, #milieuverenigingen

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De ministers van Energie van de federale en regionale regeringen (Marie-Christine Marghem, Bart Tommelein, Christophe Lacroix en Céline Fremault) zijn opnieuw samengekomen over het interfederaal energiepact.

De bedoeling van dit pact is om een gemeenschappelijke energievisie 2030-2050 voor ons land uit te werken.

De ministers hebben de werkmethode beslist, om vóór het einde van het jaar samen tot een energiepact te komen. De uitwerking van het pact zal gebeuren op basis van een consultatie in twee fases.

Vanaf 3 mei tot 30 juni zullen een honderdtal actoren in de energiewereld (de industrie, energieleveranciers, milieuverenigingen, consumentenorganisaties, enz.) worden geraadpleegd.

De ministers hebben de groep ENOVER, bestaande uit de verschillende energieadministraties, de opdracht gegeven om tegen midden september de reacties van de stakeholders samen te vatten en een tekst voor te leggen.

De ministers komen daarna samen om hierover te discussiëren en een gemeenschappelijk voorstel uit te werken, dat ze zullen voorleggen aan hun respectievelijke regeringen. Vervolgens zullen ook de burgers worden geraadpleegd via een participatieve website.

De vier ministers zullen de ontvangen input zoveel mogelijk integreren en voor het einde van het jaar met een definitieve tekst komen.