Doelstelling wind op land haalbaar ondanks knelpunten

Uit de Windmonitor 2016, die Minister Kamp onlangs in de Tweede Kamer voorstelde, blijkt dat de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020 binnen bereik is ondanks de gekende knelpunten.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #energietransitie, #groene energie, #Minister Kamp, #Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, #RVO.nl, #windmolen, #Windmonitor, #windpark, #windturbine

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - De Windmonitor is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft per project inzicht in de stand van zaken van de windparken op land die in Nederland gerealiseerd worden tot 2020.

Minister Kamp: “De realisatie van windparken in Nederland is volop gaande. De laatste vijf jaar zijn 446 windmolens geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorziening van 873.000 huishoudens.

Bij de ontwikkeling van sommige windparken heeft een aantal provincies te maken met knelpunten. Het oplossen van deze knelpunten en daarmee het realiseren van de doelstelling, is geen eenvoudige opgave en vergt een grote inspanning van alle betrokkenen.

Met deze provincies ga ik nader in gesprek om te kijken hoe we de realisatie van de windparken kunnen versnellen. Alle partijen te weten Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben aangegeven dat zij de doelstelling van 6.000 MW voor wind op land in 2020 moeten en kunnen realiseren.”

In de transitie van fossiele naar duurzame energie speelt windenergie op land een belangrijke rol. Het vermogen van alle geplande windparken zoals deze in de Windmonitor 2016 zijn opgenomen, telt op tot 6.639 MW.

Daarmee is de extra geplande projectcapaciteit ten opzichte van de vorige monitor met 351 MW toegenomen tot 639 MW. Dit is bijna 11% meer dan de doelstelling van 6.000 MW.

Ruim de helft van deze geplande MW’s komt voor rekening van de grote geplande projecten in Flevoland.


(bron: RVO)