Is de ideale maintenance manager een vrouw?

Ik wil vooreerst het duo Ann Van Look en Maxine Frimpong, Maintenance manager en Asset manager bij BASF Antwerpen, feliciteren met hun verkiezing tot Maintenance Manager van het Jaar 2017.

Trefwoorden: #BEMAS, #maintenance, #maintenance manager, #onderhoud, #Wim Vancauwenberghe

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Een erg wijs man vertelde me ooit dat onderhoudsbeheer voor 20 % op techniek en methodes berust. 80 % van de resultaten wordt behaald door beter om te gaan met de mensen in de organisatie.

Emotionele intelligentie (EQ) is een belangrijke troef van een succesvol onderhoudsmanager. EQ is het vermogen om emoties te herkennen, te managen en hierover te communiceren, én om op de juiste wijze op andermans emoties te reageren.

Gemiddeld genomen hebben vrouwen een hoger EQ waardoor ze een meer relationeel leiderschap vertonen. Andere studies stellen dat bij topmanagers de genderverschillen in emotionele intelligentie compleet vervagen. Echte leiders zijn emotioneel bekwaam, of ze nu man of vrouw zijn.

De dingen juist doen en de juiste dingen doen
In onderhoud speelt er, naast de emotionele en menselijke factor, een heel scala aan kennis, vaardigheden en methodieken mee. Ik heb eerder mijn bewondering voor onderhoudstechnici geuit. Een herstelling of onderhoud correct uitvoeren, vergt heel specifieke kennis, kunde en ervaring.

Als onderhoudsmanager kan je maar beter het belang hiervan inzien. Dit uit zich in het appreciëren van het gedane werk en in het stellen van hoge kwaliteitseisen. Daarnaast wil je ook dat de vele onderhoudstaken kostenefficiënt en veilig verlopen. Kortom, je wil als manager het onderhoud ‘juist’ doen. Maar dit is niet voldoende. Het echte doel van onderhoud is het nastreven van de gewenste (productie)betrouwbaarheid.

Daarom is het belangrijk om je continu af te vragen of je nog wel de juiste dingen doet. Hebben we het juiste onderhoudsprogramma? Wat kunnen we doen om terugkerende problemen voor eens en altijd op te lossen? Deze vragen beantwoorden om te kunnen beslissen om ‘de juiste dingen te doen’, voegt minstens evenveel waarde toe als ‘de dingen juist te doen’.

Lange termijn en korte termijn
Het succes van de bekroonde onderhoudsverantwoordelijken bij BASF ligt ongetwijfeld mede bij de strategische beslissing die het bedrijf enkele jaren geleden heeft genomen om net deze twee aandachtsgebieden in onderhoud bij twee verschillende functies neer te leggen.

De onderhoudsmanager heeft daarbij een eerder korte termijn focus om efficiënt te onderhouden. De asset manager focust op effectief onderhoud en betrouwbaarheid op een iets langere termijn. Beide werken in tandem samen om er voor te zorgen dat de assets op een duurzame manier de resultaten leveren die worden verwacht.

Man of vrouw?
Het antwoord op deze vraag is dus simpel: de ideale maintenance manager is een vrouw of een man die al het voorgaande begrijpt.

Hij of zij slaagt er in om de mensen in zijn/haar team, afhankelijk van hun functie, eenduidig te laten focussen op korte termijn of op lange termijn zaken. Enkel op die manier slaagt een organisatie er in om de juiste dingen juist te doen !


Door Wim Vancauwenberghe, Maintenance evangelist - directeur van BEMAS