Enecogen en TenneT bouwen ’blackstart’ voorziening

Enecogen en TenneT hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een zogenaamde ‘black-start’ voorziening bij de Enecogen gascentrale in Rotterdam-Europoort.

Trefwoorden: #blackstart voorziening, #elektriciteit, #Eneco, #Enecogen, #energievoorziening, #generator, #TenneT

Lees verder

Techniek

( Foto: Eneco )

ENGINEERINGNET.NL - Deze noodvoorziening kan de spanning weer snel op het hoogspanningsnet brengen als in Nederland de stroom uitvalt.

Dankzij de kwaliteit van het Nederlandse stroomnet is dit een extreem scenario. Toch moet landelijk netbeheerder TenneT de leveringszekerheid in alle situaties kunnen garanderen.

Deze nieuwe ‘black start’ voorziening is de derde noodvoorziening die TenneT voor dit doel laat bouwen in Nederland.

In een black-out situatie is een herstelvoorziening nodig om het net weer onder spanning te brengen. De elektriciteitscentrales in Nederland zullen opnieuw moeten worden opgestart.

Hierbij zorgt een black-start generator voor elektriciteit om tenminste één van de twee eenheden van de Enecogen centrale op te starten, waarmee vervolgens weer andere centrales en gebruikers kunnen worden gestart.

De black-start generator zwengelt zo als het ware als een startmotor de centrale weer aan en daarmee de rest van het elektriciteitsnet.

De herstelvoorziening bestaat straks uit een noodstroomaggregaat, een gasturbinegenerator en de twee eenheden van de Enecogen centrale. In de tweede helft van 2017 zal worden begonnen met de civiele werkzaamheden.

Verdere installatiewerkzaamheden zullen daarna worden uitgevoerd door Siemens. Naar verwachting is de installatie in de zomervakantie van 2018 gereed voor overname door Enecogen.

Vanaf september 2018 moet de installatie op afroep door TenneT opgestart kunnen worden, om vervolgens minimaal 24 uur beschikbaar te blijven.