Werkgevers verwachten netto jobverlies door robotisering

Robotisering en digitalisering zullen in eerste instantie voor jobcreatie zorgen, maar uit een studie van Acerta blijkt dat 80% van de CEO's uiteindelijk vrezen voor een netto jobverlies.

Trefwoorden: #Acerta, #digitalisering, #human resources, #Industrie 4.0, #jobs, #robotisering

Lees verder

HR

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Uit een onderzoek dat hr-dienstengroep Acerta liet voeren bij 469 CEO’s en directieleden, blijkt dat 79% van de CEO’s op zoek zullen moeten gaan naar extra personeel.

De digitalisering en robotisering biedt kansen voor nieuwe medewerkers als gevolg van een productietoename of de behoefte aan specifieke competenties. Daarnaast geven ook 8 op de 10 CEO’s aan dat ze meer dan 5% van hun personeel zullen moeten laten gaan door de digitalisering.

Terwijl minder dan 6 op de 10 uitgaan van meer dan 5% aanwervingen. Netto zullen er dus jobs verloren gaan. 47% van de werkgevers denkt dat de impact van de robotisering zich zal manifesteren over 3 à 5 jaar.

De studie van Acerta toont aan dat bedrijven wel bezig zijn met de digitalisering. CEO’s gaan ervan uit dat de impact het grootst zal zijn in de industrie (42%), gevolgd door de bank- en verzekeringssector (38%) en de dienstensector (35%). 47% denkt dat de impact van de vierde industriële revolutie op de eigen organisatie al voor over 3 à 5 jaar is, 41% later dan 5 jaar.

Verwacht wordt dat computers en robots almaar meer taken zullen overnemen van de werknemers. Uit de studie komt duidelijk naar voor dat volgens de CEO’s dit impact zal hebben op het huidig personeelsbestand. Volgens hen zullen zowel kaderleden (3%), administratieve bedienden (21%), productiebedienden (25%) als arbeiders (16%) de impact voelen, terwijl 35% geen impact verwacht op de tewerkstelling.

De stijgende loonkost, de concurrentie en productvernieuwing zorgen ervoor dat CEO’s mee willen evolueren. Ze erkennen de impact van de robotisering op hun personeelsbeleid. Ze zien er een opportuniteit in om te reageren op de krapte op de arbeidsmarkt en op de uitstroom van oudere werknemers.

Maar het nieuwe landschap vereist een grondige update van het huidig wetgevend kader rond Werkbaar en Wendbaar werk.


(bron: Acerta)