Havens Zeeland Seaports en Gent gaan fuseren

De nieuwe haven positioneert zich direct in de Europese top: het is de nummer 3 inzake toegevoegde waarde en de nummer 10 inzake goederenoverslag via zeevaart.

Trefwoorden: #fusie, #goederenoverslag, #Haven Gent, #Zeeland Seaports, #zeevaart

Lees verder

Techniek

( Foto: Zeeland Seaports )

ENGINEERINGNET.NL - Het nieuwe bedrijf wil tegen 2022 de toegevoegde waarde met 10% laten groeien. Het wil de overslag via zeevaart - van 62 miljoen ton nu – laten toenemen tot 70 miljoen ton. Voor de overslag via binnenvaart wordt gemikt op 60 miljoen ton (nu 55 miljoen ton).

Door de groei in toegevoegde waarde, volume en omzet wordt verwacht dat de werkgelegenheid in het nieuwe havengebied tegen 2022 toeneemt tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect, nu 95.000). Bij de vestiging van nieuwe bedrijven zal worden gelet op hoge duurzame werkgelegenheid en de toegevoegde waarde per ton. De fusie biedt meer mogelijkheden voor innovatie en duurzaamheid. Het havengebied heeft bijna 1.000 hectare uitgeefbare gronden.

De fusie biedt mogelijkheden - door efficiëntie, schaalvoordelen en het vermijden van overlappende activiteiten - om de operationele kosten te drukken. Deze besparingen zullen leiden tot een beter concurrerend havenbedrijf waarvan de voordelen ook naar de bedrijven voortvloeien door bijvoorbeeld lagere tarieven of minder stijging van tarieven.

Daarnaast ontstaat door de grotere schaal een grotere kans op bundeling van ladingstromen. Ook leidt de schaalgrootte van het fusiebedrijf tot meer specialisatie van werknemers en daarmee tot een betere en meer gespecialiseerde dienstverlening aan de bedrijven in de haven. Door het behoud van kantoren op diverse locaties en de inrichting van een bedrijfsadviesorgaan worden de door de bedrijven zo gewaardeerde ‘korte lijntjes’ gegarandeerd.

Alle lichten staan wat betreft Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent nu op groen voor deze zo gewenste fusie. Zeker nu de commissie Samsom een duidelijk advies heeft gegeven waarmee een oplossing bereikt kan worden voor de veiligstelling en sanering van het vervuilde Thermphos-terrein in Vlissingen.

Over het Vlaamse havendecreet dat aangepast moet worden om de fusie mogelijk te maken, wordt naar verwacht in de loop van de lente van 2018 in het Vlaams parlement gestemd.

Na goedkeuring van de fusieovereenkomst door de acht gemeente- en provincieraden wordt de nieuwe naam van het grensoverschrijdende havengebied en het fusiebedrijf bekendgemaakt. Dat is voorlopig gepland op vrijdag 8 december.