Studie over toename schildklierkanker rond nucleaire sites

In 2016 gaf Maggie De Block de opdracht aan het het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid om een vervolgstudie uit te voeren ivm. schildklierkanker in de buurt van nucleaire sites.

Trefwoorden: #FANC, #kanker, #kernenergie, #Maggie De Block, #nucleaire site, #radioactiviteit, #schildklierkanker, #Stichting Kankerregister, #Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, #WIV

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De tussentijdse resultaten van deze nieuwe studie uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Stichting Kankerregister, bevestigen dat de incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker binnen een straal van 20 kilometer rond de kerncentrales van Doel en Tihange niet hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen en in Wallonië & Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarentegen ligt de incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker rond de nucleaire sites van Fleurus en Mol-Dessel opnieuw lichtjes hoger dan de respectievelijke gemiddelden.

Overeenkomstig de aanbevelingen in een vorige studie van het WIV (2012), heeft Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het WIV in 2016 de opdracht gegeven om de incidentie van de nieuwe gevallen van schildklierkanker binnen een gebied van 20 kilometer rondom de Belgische kerncentrales en nucleaire sites opnieuw te onderzoeken, en dit over de periode die de jaren 2000 tot 2014 bestrijkt.

Deze nieuwe studie van het WIV sluit aan bij de eerste studie waarvan de resultaten de jaren 2000 tot 2008 bestrijken. Het hoofddoel van deze nieuwe studie is een epidemiologische opvolging te voorzien en niet om een oorzakelijk verband te trekken tussen de waargenomen gevallen van schildklierkanker en de aanwezigheid van nucleaire installaties.

Deze tussentijdse resultaten werden berekend op niveau van gemeenten en maakt een vergelijking met de 2012 studie mogelijk. Nu deze stap is gerealiseerd, zet het WIV zijn onderzoek verder en zal het de komende maanden de gevallen van schildklierkanker en van acute leukemie bij kinderen analyseren op het niveau van de ‘statistische sectoren’ (dit zijn kleinere geografische onderverdelingen binnen de gemeentes), en dit nog steeds binnen een gebied van 20 kilometer rondom de Belgische nucleaire sites en kerncentrales.

De resultaten worden verwacht midden 2018 en moeten toelaten om deze tussentijdse observaties te verfijnen.