Duitsland en Nederland vormen front tegen raketdreiging

Er komt onder meer een binationaal kenniscentrum om de bestrijding van bemande en onbemande toestellen en ballistische raketten te verbeteren.

Trefwoorden: #Apollo, #defensie, #luchtverdedigingssysteem, #Patriot-luchtverdedigingssysteem, #raketdreiging, #samenwerkingsovereenkomst

Lees verder

Techniek

( Foto: Defensie )

ENGINEERINGNET.NL - De nu getekende samenwerkings­overeenkomst Apollo brengt een Duitse luchtverdedigingseenheid van zo’n 300 militairen onder bevel bij het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC).

De Duitse eenheid blijft gehuisvest in het Duitse Todendorf. Wel krijgen de staf, het kenniscentrum en de opleidings- en trainingseenheid van het DGLC versterking van Duitse collega’s.

Onderzocht wordt hoe de Duitse en Nederlandse luchtverdedigingseenheden nog intensiever kunnen samenwerken qua doctrinevorming en opleidingen. Ook wordt er een binationaal kenniscentrum opgezet om de bestrijding van bemande en onbemande toestellen en ballistische raketten te verbeteren.

“Het is echt baanbrekend wat hier gebeurt. Luchtverdediging is een hele schaarse, dure capaciteit, terwijl de dreiging relevant is,” aldus Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp, die met zijn Duitse collega generaal Volker Wieker een overeenkomst heeft getekend voor de integratie van de Duitse en Nederlandse luchtverdediging.

Middendorp: “We werken op vele manieren samen met Duitsland. De tanksamenwerking is bekend. Het zijn unieke voorbeelden in heel Europa. Het is dus ook van belang als signaal: hoe kunnen we elkaar beter gaan vinden, met name op gebieden van schaarste.”

De nu getekende samenwerkingsovereenkomst Apollo is volgens Middendorp niet alleen zo belangrijk vanwege de hoge, gedeelde kosten. De noodzaak van goede luchtverdediging neemt alleen maar toe.

“We zien nu dat niet alleen landen, maar ook terroristische organisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio’s, steeds makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen," aldus Middendorp. "Daar moeten we tegen opgewassen zijn. We moeten de bevolking kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Denk maar aan de BUK-raket, waarmee de MH17 is neergehaald.”

Wat Middendorp betreft wordt deze samenwerking op termijn ook opengesteld voor andere Europese partners. “Het gaat immers om dure en technologische hoogwaardige capaciteiten. Dat kun je als land eigenlijk niet alleen doen.”

Duitsland en Nederland werken al langer samen met het Patriot-luchtverdedigings­systeem. Sinds eind 2016 is een Duits-Nederlandse eenheid operationeel die geschikt is voor uitzendingen. Maar al in 2013 traden de landen samen op bij het beschermen van de Turkse steden Adana en Kahramanmaras tegen ballistische raketten uit Syrië.

Wieker: “Tijdens die missie realiseerden we ons al dat duurzame samenwerking essentieel is. Dat wordt alleen bewerkstelligd door betere, geïnstitutionaliseerde samenwerking en dat doen we nu met Apollo.”