Ondertekening campusontwikkeling in Petten een feit

Zes partijen, waaronder Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en ECN, zetten deze campus op die gericht is op doorbraken in de duurzame energiehuishouding en de gezondheidszorg.

Trefwoorden: #campusontwikkeling, #ECN, #laboratorium, #Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Lees verder

ENGINEERINGNET.NL - De bestaande bedrijven op de locatie in de Pettense Duinvallei zijn al decennia lang wereldwijd belangrijke spelers in hun vakgebieden. Deelnemers aan de campus zijn: Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)/NRG, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Staatsbosbeheer, Gemeente Schagen, Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor en Provincie Noord-Holland.

ECN, als (beoogd) toekomstig onderdeel van TNO, zal samen met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan de optimalisering van de inzet van zon-PV, wind op zee, warmte, duurzame brandstoffen in een duurzame energiehuishouding. Met aandacht voor de opslag en conversie van duurzame energie in gewenste vormen en systeemintegratie (smart grids).

Hiervoor zijn naast het gebruik van de bestaande expertise en faciliteiten van ECN extra laboratoriumfaciliteiten nodig. Doel is om in 2050 voor Nederland een CO2 neutrale energiehuishouding te realiseren.

Voor de productie en ontwikkeling van medische isotopen is niet alleen de nieuwe onderzoeksreactor PALLAS nodig. In Petten wordt ook volop geïnvesteerd in de innovatieve ‘Medical Processing and R&D Facility’. Dit leidt er toe dat diverse bedrijven gevestigd willen zijn nabij deze faciliteiten om nieuwe medicijnen op de markt te kunnen brengen.

Door veelbelovende ontwikkelingen en nauwe samenwerkingen met onder andere academische ziekenhuizen, kan de nucleaire geneeskunde - en daarmee de patiënt - vertrouwen op de continue beschikbaarheid van een breed scala aan medische isotopen.

Een open innovatiecampus vraagt naast een gedeeltelijke openstelling van het terrein, ook om investeringen in congres- en vergaderfaciliteiten, een bezoekerscentrum en om accommodaties om kenniswerkers en gasten te kunnen huisvesten.

Er wordt ook een duidelijke aanpak ontwikkeld voor het ondersteunen van startups, het nog meer delen van researchfaciliteiten en het leggen van verbindingen met kennisinstellingen in de regio.

Het ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd de initiatiefnemers te ondersteunen bij het vinden van financiering voor de verschillende business cases. Verder draagt het ministerie bij aan het faciliteren van samenwerking en contacten, bijvoorbeeld met andere ministeries en partijen onderling.


Op de foto: voorbeeld van Single Photon Emission Computed Tomography.