Duurzaam Asset Management met ISO55001

Meer dan ooit krijgt het managen van infrastructuur, utiliteit, industriële installaties, machineparken, ... aandacht. In het bedrijfsleven is het een agendapunt in de boardroom.

Trefwoorden: #asset, #assetmanagement, #ENGIE, #Guojun Zhu, #ISO55001, #maintenance, #management, #onderhoud

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Van ‘onderhoud’ naar ‘onderhoud en beheer’ om uiteindelijk tot ‘asset management’ te komen zijn grote stappen vooruit. In deze column betoogt de schrijver hoe een ISO 55001-certificering een extra boost kan geven bij het implementeren van het asset- en onderhoudsmanagement systeem. (*)

Het is altijd een grote uitdaging om asset management binnen organisaties in te richten. Bij veel bedrijven is de onderhoudsafdeling of de technische dienst immers een afdeling die pas wakker schiet bij storingen of problemen met fysieke assets. Brandjes blussen is dan ook altijd zichtbaar.

Het voorkomen van brandjes is dat echter veel minder hoewel het evengoed een operationele taak is. Kortom, het zichtbaar maken van asset management binnen een bedrijf is niet altijd even makkelijk. Ook al omdat de voordelen van asset management niet steeds financieel uit te drukken zijn.

ISO 55001 maakt asset management echter op een krachtige manier zichtbaar binnen een organisatie door een beleidssysteem in te richten dat asset management op een structurele en transparante manier presenteert. ISO 55001 besteedt bovendien heel veel aandacht aan de management aspecten van het asset management zodat die binnen een organisatie juist gepositioneerd kan worden.

Kern van ISO 55001
De ISO 55001 focust in eerst instantie op de wensen en eisen van de stakeholders bij het inrichten van een asset management systeem binnen een organisatie. Het positioneert het asset management binnen de organisatie en creëert een juiste beeldvorming. Daarnaast besteedt ISO 55001 ook aandacht aan ‘softere’ aspecten zoals, o.a. bewustwording en betrokkenheid van zowel het management en het personeel op alle niveaus binnen een organisatie, alsook leiderschap en competentiemanagement.

Verder beklemtoont ISO 55001 ook de asset management planning binnen organisaties, met o.a. een Strategic Asset Management Plan (SAMP) en een asset management plan. Het houdt rekening zowel met de complexiteit van organisaties als met de complexiteit van hun assets. Prestatie, risico’s en kosten zijn de kern van asset management activiteiten en asset levenscyclus activiteiten binnen ISO 55001.

Inrichting van duurzaam asset management systeem op basis van ISO 55001
De inrichting van elk asset management systeem binnen een bedrijf is afhankelijk van de context, waardoor het asset management systeem naadloos aansluit bij een bedrijf. De onderstaande figuur is een illustratie hiervan (ENGIE, 2015).

Inhoudelijk omvat de inrichting van het asset management systeem binnen de organisatie twee aspecten, o.a. asset management activiteiten en asset levenscyclus activiteiten. Asset management activiteiten zijn bepaald door de complexiteit van de organisatie en de eigenschappen van de assets, evenals door de impact van asset en organisatie gerelateerde risico’s. Factoren die van invloed zijn op asset management;

 1. Behoeften en verwachtingen van de organisatie en haar stakeholders;
 2. Business doelen en de aard van de organisatie;
 3. Business context en omgeving waarin zij opereert;
 4. Financiële beperkingen;
 5. Eisen vanuit regel- en wetgeving waaraan zij gebonden is;
 6. Eigenschappen van de assets.

Asset levenscyclus activiteiten zijn gerelateerd aan de fases waarin assets zich bevinden, o.a. engineering, bouw, gebruik/beheer en onderhoud. In elke verschillende fase zullen er aangepaste management beslissingen nodig zijn.

Het Sustainable Asset Management model
Het Sustainable Asset Management of SAM-model is ontwikkeld als leidraad van een asset management plan. Het omvat de basiselementen van een asset management systeem en is een toepassing van ISO 55001 binnen ENGIE Service Nederland. De gedachte achter het SAM-model is dat er aan elk asset de nodige asset management activiteiten gekoppeld moeten worden op basis van de gestelde doelen van het asset management.

De onderwerpen in het SAM-model worden behandeld in het asset management plan zowel op de lange termijn als op de korte termijn. Het asset management plan beschrijft de asset management activiteiten, hoe en wie deze activiteiten gaat uitvoeren. Een asset management plan dat gebruik maakt van dit SAM-model omvat de uitwerking van de volgende elementen:

 1. Asset configuratiebeheer
 2. Risico beheer
 3. Wettelijke eisen beheer
 4. Financieel beheer
 5. Functionele eisen beheer
 6. Conditie beheer
 7. Onderhoudsprogramma beheer
 8. Energie beheer
 9. Levenscyclus beheer
 10. Sub-contract beheer
 11. Spare-part beheer
 12. Document beheer
 13. ICT beheer

Bedrijven in verschillende sectoren zullen de diverse elementen van het asset management plan anders invullen. Hierop zal ik in een volgende editie verder ingaan.


Wordt vervolgd

Door Guoyun Zhu, Maintenance expert bij ENGIE Services Zuid.

(*) Guojun Zhu, Asset en onderhoudsmanagement, LannooCampus, 2017, blz. 215

Klik hier voor meer uitleg over deze de ISO 55001 standaard (eng).