Primeur: nieuw type houtvergassingsinstallatie in Amsterdam

Bio Energy Netherlands gaat groene warmte produceren voor stadsverwarming, industriële toepassingen en groene elektriciteit, alsmede waterstof en CO2 als grondstof voor de chemie.

Trefwoorden: #Bio Energy Netherlands, #CO2, #groene elektriciteit, #houtvergassingsinstallatie, #industriële toepassingen, #stadsverwarming, #waterstof

Lees verder

Techniek

( Foto: Port of Amsterdam )

ENGINEERINGNET.NL - De nieuwe hout­vergassings­installatie is de eerste van zijn soort in Nederland. Initiatiefnemers Raoul Witteveen en Robert-Jan van Ogtrop van Bio Energy Netherlands hebben voor niet-recyclebaar hout gekozen als brandstof. Het gaat om hout dat verder weinig tot geen andere toepassing kent dan verbranden.

Maar vergassen is veel schoner dan verbranden en leidt tot 60-70% lagere stikstof- en fijnstof emissies. Het niet-recyclebare hout komt uit de regio Amsterdam en voorkomt onnodig gesleep met materialen. In de toekomst kan er ook gewerkt worden met andere biomassastromen.

De nieuwe installatie geeft antwoord op meerdere uitdagingen die de transitie naar duurzame energie met zich meebrengt. Eén van die uitdagingen is de zoektocht naar niet weersafhankelijke elektriciteit. Er moet ook stroom zijn als het ’s avonds windstil is of de zon niet schijnt.

De andere uitdaging is de zoektocht naar groene moleculen als grondstof voor de chemische industrie. Nu wordt nog veel gas en olie gebruikt als grondstof voor de chemie. Deze nieuwe vergasser geeft ook antwoord op deze uitdaging.

Bovendien kan de waterstof gebruikt worden in het transport en bijdragen aan de doelstelling van het Kabinet Rutte III om in 2030 emissieloos te kunnen rijden.

Door de modulaire opbouw kan de installatie flexibel inspelen op de omvang van de lokale vraag naar één van de eindproducten. Bio Energy Netherlands start deze week met de bouw van de houtvergassingsinstallatie.

Doel is om volgend jaar groene warmte te produceren voor stadsverwarming, industriële toepassingen en het opwekken van groene elektriciteit. In 2019 wordt gestart met het leveren van waterstof en CO2 als grondstof voor de chemie.