Succesvolle veiligheidsreview voor Molse BR2 onderzoeksreactor

Een team van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft een missie afgerond waarin het een review uitvoerde van het verouderingsbeheer van de BR2 onderzoeksreactor.

Trefwoorden: #BR2, #FANC, #IAEA, #Internationaal Atoomenergie Agentschap, #nucleair, #onderzoeksreactor, #SCK•CEN, #Studiecentrum voor Kernenergie, #veiligheid, #veiligheidsinspectie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Deze missie, bestaande uit experts op het vlak van nucleaire veiligheid, was aangevraagd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en begon begin november.

De review uitgevoerd door het IAEA team was gefocust op aspecten die essentieel zijn voor het veilig verder uitbaten van de onderzoeksreactor. Het onderzoeksteam bestond uit experten uit Argentinië, Canada, Zuid-Afrika en het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Deze BR2 is één van drie onderzoeksreactoren op het terrein van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) te Mol. De BR2, operationeel sinds begin jaren 60, heeft een van de hoogste vermogensniveaus in West Europa, en is tevens één van de oudste onderzoeksreactoren.

De BR2 wordt gebruikt voor splijtstof- en materiaaltests voor diverse reactortypes en voor het Europese fusieprogramma. Tevens speelt deze een belangrijke rol in de productie van radio-isotopen voor medische en industriële toepassingen en voor doteren van silicium bestemd voor de elektronica-industrie.

Eén van de conclusies was dat de onderzoeksreactor een belangrijke vooruitgang heeft geboekt in het opzetten van een effectief verouderingsbeheerprogramma. Verdere uitbreiding van het programma is aangewezen om het volledig consistent te maken met de meest recente standaarden.

De praktijk om periodiek veiligheidsherevaluaties uit te voeren, moet er voor zorgen dat de veiligheid van de onderzoeksreactor verzekerd blijft gedurende de verdere uitbatingsperiode.

Er werd tevens vastgesteld dat het verouderingsbeheerprogramma van de BR2 de meeste door de IAEA standaarden aanbevolen thema´s omvat en dat acties voorzien zijn om nog uitstaande mogelijkheden voor verbeteringen aan te pakken.

Het team gaf daarnaast nog een aantal aanbevelingen en suggesties die het verouderingsbeheer van de BR2 verder kunnen versterken.

Een opvolgingsmissie is voorlopig gepland in 2019.


(bron: FANC)

Dit waren de aanbevelingen van het IAEA team:

  • Het programma voor verouderingsbeheer zou uitgebreid moeten worden naar installaties voor de productie van radio-isotopen, experimentele uitrustingen en bouw structuren met een belang voor de veiligheid;
  • Het kwalificatie programma van veiligheidsuitrustingen zou uitgebreid kunnen worden;
  • De effectiviteit van programma’s en procedures waarmee trends in veroudering worden gemonitord en waarmee de fysieke degradatie wordt geminimaliseerd, zou geregeld moeten worden herzien;
  • Het programma voor verouderingsbeheer zou gereviseerd moeten worden met het oog op kwaliteitseisen en ervaringsfeedback.