’Power to School’ brengt zonnepanelen naar scholen

Het project 'Power to School', een fotovoltaïsch project van Luminus en Goodplanet, omvat de financiering en plaatsing van zonnepanelen op de daken van Brusselse en Waalse scholen.

Trefwoorden: #besparing, #CO2 uitstoot, #educatief programma, #fotovoltaïsche installatie, #Goodplanet, #Luminus, #Power to School, #zonnepanelen

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.BE - Daarnaast omvat het project ook een educatief programma om de leerlingen en hun ouders te sensibiliseren voor de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Luminus staat in voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie, het ontwerp, de plaatsing, de inwerkingstelling en het onderhoud van de fotovoltaïsche installatie.

Die installatie wordt volledig gefinancierd door de elektriciteitsproducent, die groene­stroom­certificaten zal ontvangen en eventueel een huur over een periode van 10 jaar om de investering te dekken.

De school zal de stroom kunnen gebruiken, die ze dankzij de zonnepanelen zelf produceert.

Dankzij het educatieve programma van GoodPlanet zullen de leerlingen van de betrokken klassen gesensibiliseerd worden voor het thema ‘energie’ en voor de problematiek van de klimaatverandering.

De leerlingen vormen de drijvende kracht om gedragsveranderingen op het vlak van energiegebruik op school teweeg te brengen. Ze zullen een audit en concrete acties uitvoeren om iedereen op school aan te sporen rationeler om te gaan met energie.

Met deze pedagogische begeleiding wil men de gewoonten van scholen veranderen, om zo de fotovoltaïsche installaties optimaal te benutten.

Onlangs werd een eerste fotovoltaïsche installatie van 100 kWc, hetzij 370 zonnepanelen, geplaatst in een school uit het Brussels Gewest. Op die manier zal de school jaarlijks minstens 8.000 euro kunnen besparen.


(logo: Power to School)