Moniek Tromp wint NWO-Athenaprijs 2017

Chemicus Tromp, verbonden aan de UvA, is een pionier waar het gaat om het verbeteren van batterijen en katalysatoren, door het karakteriseren van chemische reacties.

Trefwoorden: #batterijen, #chemische reactie, #katalysatoren, #Moniek Tromp, #NWO-Athenaprijs 2017, #UvA

Lees verder

HR

( Foto: UvA )

ENGINEERINGNET.NL - Tromp ontvangt op 6 december tijdens het chemiecongres CHAINS de Athenaprijs 2017 van NWO. De prijs beloont excellente vrouwelijke chemici die een rolmodel vormen voor andere onderzoekers.

Tromp ontvangt de Athenaprijs voor haar originaliteit en creativiteit in haar onderzoekslijn en haar langdurige, moedige inzet voor gendergelijkheid, zowel in de academische wereld als op de basisschool.

Moniek Tromp is universitair hoofddocent sustainable materials characterisation bij het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en toepassing van operando spectroscopie: het karakteriseren van chemische reacties in materialen zoals batterijen en katalysatoren. De jury noemt Tromp een pionier op dit gebied.

Ook haar activiteiten buiten de wetenschap krijgen veel lof van de jury. Zo was Tromp Gender Equality Officer aan de Technische Universiteit München en werkt zij momenteel samen met basisscholen en VHTO (Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) aan onderwijslijnen over gender bias en over wetenschap en techniek.

Tijdens haar carrière is Tromp actief geweest op het gebied van outreach- en gender- en diversiteitskwesties. Hoewel ze zich niet altijd op haar gemak voelt met 'women-only efforts', erkent ze dat er nog een grote kloof is.

Tromp wil graag een rolmodel zijn voor vrouwelijke promovendi en studenten en hoopt hen te inspireren: ‘Hoewel de man/vrouw- verhouding ongeveer 50/50 is bij studenten, promovendi en postdocs, zien we weinig vrouwen die bij de universiteit blijven voor hun volgende carrièrestap en permanent academisch personeel worden. Dat moet veranderen’.

Met de jaarlijkse Athena-prijs vestigt NWO de aandacht op excellente vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten. Daarnaast is het belangrijk dat ze bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwelijke rolmodellen andere vrouwen helpen hun wetenschappelijke carrière door te zetten. De Athenaprijs brengt deze rolmodellen voor het voetlicht en is hiermee een stimuleringsprijs. De Athenaprijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro, een beeldje en een persoonlijk mediapakket.